Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Bokslutskommuniké 2013

08:00 / 13 February 2014 Proact Press release

Förbättrat resultat och ökad omsättning under fjärde kvartalet

Helåret 2013 sammandrag
 • Intäkterna minskade med 5 % till 2 305 (2 433) MSEK, justerat för valuta och avyttring av verksamhet minskade intäkterna med 1 %.
 • EBITDA minskade med 11 % till 128,0 (144,5) MSEK.
 • Resultat före skatt minskade med 28 % till 43,7 (61,0) MSEK.
 • Resultat efter skatt minskade med 35 % till 27,2 (41,8) MSEK.
 • Resultat per aktie minskade till 2,36 (3,96) kr.
 • Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 11,6 (18,9) %.
 • Engångskostnader hänförliga till att minska den totala kostnadsstrukturen i bolaget har påverkat rörelseresultatet negativt med 30,3 MSEK. Vidare har immateriella tillgångar avseende verksamheten i Tjeckien skrivits ned med 5,2 MSEK. Avyttring av verksamhet har påverkat rö-relseresultatet positivt med 9,2 MSEK.
 • Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en utdelning om 1:20 (1:10) kr per aktie.
Fjärde kvartalet i sammandrag
 • Intäkterna ökade med 4 % till 737 (712) MSEK, justerat för valuta och avyttring av verksamhet ökade intäkterna med 7 %.
 • EBITDA ökade med 4 % till 40,5 (38,8) MSEK.
 • Resultat före skatt ökade med 34 % till 23,0 (17,2) MSEK.
 • Resultat efter skatt ökade med 13 % till 12,1 (10,7) MSEK.
 • Resultat per aktie ökade till 1,24 (1,08) kr.
 • Engångskostnader hänförliga till molntjänstverksamheten har påverkat rörelseresultatet nega-tivt med 6,3 MSEK.  

För ytterligare information vänligen kontakta:

Martin Ödman, VD, Telefon 0733 56 68 11, e-mail: martin.odman@proact.eu
Peter Javestad, Vice President / IR, Telefon 0733 56 67 22, e-mail: peter.javestad@proact.eu
Jonas Persson, CFO, Telefon 0733 56 66 90, e-mail: jonas.persson@proact.eu

Om Proact

Proact är Europas ledande fristående integratör inom datalagring och molnlösningar. Proact levererar verksamhetsnytta genom att hjälpa företag och myndigheter över hela världen att minska risken, sänka kostnaderna samt, framförallt, leverera flexibla, tillgängliga och säkra IT-tjänster.

Proacts lösningar täcker alla delar av datalagring såsom virtualisering, nätverksfunktioner och säkerhet - med över 3 500 framgångsrika projekt i ryggen och stora mängder information som hanteras i Proacts datacenter.

Proactkoncernen har drygt 640 anställda och finns i Belgien, Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige och Tjeckien. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT.

Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på www.proact.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/