Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Proact konsoliderar IAC Groups lagring

09:02 / 13 November 2014 Proact Press release

Proact levererar ny IT-infrastruktur till bildelstillverkaren IAC Group. Lösningen omfattar både en ny lagringsmiljö och en ny backup lösning vilket ger IAC den tillgång och flexibilitet i systemen som deras verksamhet kräver. I avtalet med IAC levererar Proact även lokal premium support 24/7.

International Automotive Components (IAC) är en leverantör av interiör till bilindustrin. Med kontor över hela världen och med verksamhet i Torslanda, Skara och Färgelanda tillverkar företaget bland annat instrumentpaneler och dörrpaneler till den svenska biltillverkaren Volvo.

IAC arbetar med Just In Time-leveranser till stora biltillverkare vilket innebär att biltillverkaren själva arbetar med väldigt små lager och istället behöver rätt produkt vid exakt rätt tillfälle från sina underleverantörer. Det ställer höga krav på korta ställtider och hög tillgänglighet i IAC:s IT-infrastruktur.

Med Proacts lösning för att konsolidera lagring får IAC en mer stabil lagringsmiljö, större tillgång till sin information och bättre upptider.

- Det ställs utmanande krav på våra leverenser och vi behöver ha en väldigt hög tillgänglighet i våra system. Både före, under och efter implementationen har Proacts specialister varit både kreativa och flexibla inför våra behov och utmaningar, säger Johan Malmberg, IT-chef på IAC Group i Sverige.

I Proacts lösning ingår primär- och backup-lagring. Lösningen är skalbar och kan enkelt byggas ut i takt med att behoven växer. Lagringslösningen ger även en enkel och snabb backup-hantering genom att ta SnapShots, så kallade "ögonblicksbilder" av lagrad data och endast lagra förändringen. I avtalet ingår även lokal premium support från Proact.

­- IAC verkar i en väldigt spännande bransch där vi på Proact har stor erfarenhet av att hjälpa verksamheter med effektivisering av IT-infrastruktur. De krav som ställs på IAC när det gäller implementation, säkerhet, tillgänglighet och löpande support är höga och det är just inom dessa delar vi på Proact har ett mervärde. Delar av IT-infrastrukturen är byggd på NetApps infrastruktur som i detta fall passade absolut bäst för kundens behov säger Dan Mårtensson, regionchef på Proact.

Om Proact

Proact är Europas ledande fristående integratör inom datalagring och molnlösningar. Proact levererar verksamhetsnytta genom att hjälpa företag och myndigheter över hela världen att minska risken, sänka kostnaderna samt, framförallt, leverera flexibla, tillgängliga och säkra IT-tjänster.

Proacts lösningar täcker alla delar av datalagring såsom virtualisering, nätverksfunktioner och säkerhet - med över 3 500 framgångsrika projekt i ryggen och stora mängder information som hanteras i Proacts datacenter.

Proact koncernen har fler än 660 anställda och finns i Belgien, Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien och Tyskland. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT.

Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på www.proact.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/