Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Proact återköper egna aktier

08:00 / 7 November 2014 Proact Press release

Årsstämman den 6 maj 2014 bemyndigade styrelsen i Proact IT Group AB att genomföra återköp av egna aktier uppgående till maximalt 10 procent av totala antalet utestående aktier.

Enligt pressmeddelande den 2014-10-29 har Proacts styrelse beslutat om återköp av egna aktier. Per den 2014-11-07 har totalt 125 000 aktier återköpts till ett genomsnittligt pris av 80 SEK per aktie. I och med detta har hittills sedan årsstämman sammanlagt 125 000 aktier återköpts, vilket motsvarar 1,3 procent av totala antalet utestående aktier i bolaget. Det totala antalet aktier i Proact uppgår till 9 333 886. Proact har genom genomförda återköp totalt 148 618 aktier i eget förvar, vilket motsvarar 1,6 procent av totala antalet utestående aktier.

Om Proact

Proact är Europas ledande fristående integratör inom datalagring och molnlösningar. Proact levererar verksamhetsnytta genom att hjälpa företag och myndigheter över hela världen att minska risken, sänka kostnaderna samt, framförallt, leverera flexibla, tillgängliga och säkra IT-tjänster.

Proacts lösningar täcker alla delar av datalagring såsom virtualisering, nätverksfunktioner och säkerhet - med över 3 500 framgångsrika projekt i ryggen och stora mängder information som hanteras i Proacts datacenter.

Proact koncernen har fler än 660 anställda och finns i Belgien, Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien och Tyskland. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT.

Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på www.proact.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/