Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Proacts styrelse har beslutat om återköp av egna aktier

08:00 / 29 October 2014 Proact Press release

Styrelsen för Proact IT Group AB ("Proact") har beslutat att inom ramen för det bemyndigande om förvärv av egna aktier, maximalt uppgående till 10 procent av aktierna, som erhölls på årsstämman den 6 maj 2014, inleda återköp av egna aktier. Bemyndigandet kan utnyttjas fram till nästa årsstämma. Syftet med återköpen är i enlighet med årsstämmans beslut.

Återköp av egna aktier kommer att göras i omgångar, vilka är beroende av marknadsvillkor och gällande regler. Dessa är bland annat, med undantag för blockaffärer, att dagliga återköp maximalt kan uppgå till 25 procent av den genomsnittliga dagsomsättningen under de fyra kalenderveckor, som närmast föregått den vecka under vilken aktier återköpts. I tillägg får återköp endast ske till priser i intervallet högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

Per den 29 oktober 2014 är antalet utestående aktier 9 333 886. Proact har sedan tidigare återköp av egna aktier 23 618 aktier i eget förvar, vilket motsvarande 0,3 procent av totala utestående aktier. 

Om Proact

Proact är Europas ledande fristående integratör inom datalagring och molnlösningar. Proact levererar verksamhetsnytta genom att hjälpa företag och myndigheter över hela världen att minska risken, sänka kostnaderna samt, framförallt, leverera flexibla, tillgängliga och säkra IT-tjänster.

Proacts lösningar täcker alla delar av datalagring såsom virtualisering, nätverksfunktioner och säkerhet - med över 3 500 framgångsrika projekt i ryggen och stora mängder information som hanteras i Proacts datacenter.

Proact koncernen har fler än 660 anställda och finns i Belgien, Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien och Tyskland. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT.

Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på www.proact.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/