Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Delårsrapport januari - september 2014

08:00 / 21 October 2014 Proact Press release

Fortsatt stabil resultatutveckling och ökade molnintäkter

Nio månader i sammandrag

 • Intäkterna ökade med 3 % till 1 620 (1 568) MSEK, justerat för valuta var intäkterna oförändrade.
 • EBITDA uppgick till 100,9 (87,5) MSEK. Justerat för poster av engångskaraktär under de första nio månaderna 2013 (-9,6 MSEK) ökade EBITDA med 4 %.
 • Resultat före skatt uppgick till 55,2 (20,7) MSEK. Justerat för poster av engångskaraktär under de första nio månaderna 2013 (-14,8 MSEK) ökade resultat före skatt med 55 %. 
 • Resultat efter skatt ökade med 154 % till 38,4 (15,1) MSEK
 • Resultat per aktie ökade med 253 % till 3,92 (1,11) SEK
 • Räntabiliteten på eget kapital de senaste 12 månaderna uppgick till 20,2 (11,7) %.

Tredje kvartalet i sammandrag

 • Intäkterna ökade med 2 % till 455 (445) MSEK, justerat för valuta minskade intäkterna med 3 %.
 • EBITDA minskade med 8 % till 31,3 (33,9) MSEK. 
 • Resultat före skatt ökade med 30 % till 17,1 (13,2) MSEK. 
 • Resultat efter skatt ökade med 24 % till 11,3 (9,1) MSEK
 • Resultat per aktie ökade med 31 % till 1,17 (0,89) SEK
Om Proact

Proact är Europas ledande fristående integratör inom datalagring och molnlösningar. Proact levererar verksamhetsnytta genom att hjälpa företag och myndigheter över hela världen att minska risken, sänka kostnaderna samt, framförallt, leverera flexibla, tillgängliga och säkra IT-tjänster.

Proacts lösningar täcker alla delar av datalagring såsom virtualisering, nätverksfunktioner och säkerhet - med över 3 500 framgångsrika projekt i ryggen och stora mängder information som hanteras i Proacts datacenter.

Proact koncernen har fler än 660 anställda och finns i Belgien, Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien och Tyskland. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT.

Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på www.proact.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/