Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Proact bygger ny IT-infrastruktur för SMÅA

Proact har fått uppdraget att leverera och installera en komplett IT-infrastruktur till Småföretagarnas A-kassa, SMÅA. Den nya IT-infrastrukturen ...

08:00 / 17 Dec Proact Press release

Proact konsoliderar IAC Groups lagring

Proact levererar ny IT-infrastruktur till bildelstillverkaren IAC Group. Lösningen omfattar både en ny lagringsmiljö och en ny backup lösning vilk...

09:02 / 13 Nov Proact Press release

Proact återköper egna aktier

Årsstämman den 6 maj 2014 bemyndigade styrelsen i Proact IT Group AB att genomföra återköp av egna aktier uppgående till maximalt 10 procent av to...

08:00 / 7 Nov Proact Press release

Delårsrapport januari - september 2014

Fortsatt stabil resultatutveckling och ökade molnintäkter Nio månader i sammandrag Intäkterna ökade med 3 % till 1 620 (1 568) MSEK, justerat för v...

08:00 / 21 Oct Proact Press release

Proact startar verksamhet i Tyskland

Proact startar från och med den 1 oktober i år även en verksamhet i Tyskland. Uppstart av verksamheten kommer att göras som en "green-field", init...

08:00 / 29 Sep Proact Press release

Halvårsrapport januari - juni 2014

Fortsatt förbättrad lönsamhet
Första halvåret i sammandrag
Intäkterna ökade med 4 % till 1 165 (1 123) MSEK, justerat för valuta öka...

12:00 / 11 Jul Proact Press release

Delårsrapport januari - mars 2014

Ökande molnintäkter och förbättrat rörelseresultat
Första kvartalet i sammandrag
Intäkterna ökade med 3 % till 592 (573) MSEK, juste...

08:00 / 24 Apr Proact Press release

Årsstämma i Proact IT Group AB (publ.)

Aktieägarna i Proact IT Group AB (publ), 556494-3446, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 6 maj 2014 kl. 18:00. Årsstämman kommer att avhåll...

09:00 / 3 Apr Proact Press release

Bokslutskommuniké 2013

Förbättrat resultat och ökad omsättning under fjärde kvartalet
Helåret 2013 sammandrag
Intäkterna minskade med 5 % till 2 305 (2 433...

08:00 / 13 Feb Proact Press release