Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Proact effektiviserar Härryda kommuns datahantering

09:00 / 26 September 2013 Proact Press release

Proact effektiviserar Härryda kommuns datahantering och backup-miljö för att bättre svara upp mot invånarnas krav och behov samt för att reducera kostnader. Proact levererar även support 24 timmar om dygnet.

Härryda kommun ligger i Göteborgsregionen och har cirka 35 000 invånare. För att möta kommuninvånarnas behov av IT-tjänster samt optimera datahanteringen har Härryda kommun valt att uppdatera både lagrings- och backup-miljö tillsammans med Proact.  

- Effektiv datahantering är nyckeln till säker tillgång till kritisk information och funktion. Det sänker även kostnaderna för Härryda Kommun. Genom att välja smartare lagringslösningar behöver man exempelvis köpa mindre mängd diskutrymme och istället lägga pengar på aktiviteter och utveckling som invånarna tycker är viktigare, säger Dan Mårtensson, regionchef Proact.

Samarbetet mellan Proact och Härryda kommun inleddes med en förstudie där Proact identifierade den bästa lösningen utifrån både ekonomi och prestanda.

Proacts lösning till Härryda kommun omfattar en helt ny backup-plattform med deduplicering, en teknik som tar bort överflödiga kopior och optimerar användningen av diskutrymme. I lösningen har Proact även skyddat Härryda kommuns tidigare investeringar i lagringsteknik, genom att befintlig teknik fungerar som en extra säkerhet i backup-kedjan.  


För mer information: Dan Mårtensson, Regionchef Syd, Proact IT Sweden AB Tel: +46 (0)733 566 830, e-post: dan.martensson@proact.se

Om Proact Proact är Europas ledande fristående integratör inom datalagring och molnlösningar. Proact levererar verksamhetsnytta genom att hjälpa företag och myndigheter över hela världen att minska risken, sänka kostnaderna samt, framförallt, leverera flexibla, tillgängliga och säkra IT-tjänster. Proacts lösningar täcker alla delar av datalagring såsom virtualisering, nätverksfunktioner och säkerhet - med över 3 500 framgångsrika projekt i ryggen och stora mängder information som hanteras i Proacts datacenter. Proactkoncernen har drygt 640 anställda och finns i Belgien, Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige och Tjeckien. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT. Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på www.proact.seDenna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://news.cision.com/se/proact-it-group/r/proact-effektiviserar-harryda-kommuns-datahantering,c9472148

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/299/9472148/164299.pdf

Show as PDF