Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Lång återställning efter datahaveri

14:44 / 19 September 2013 Proact Press release

Det tar allt ifrån flera dagar och upp till över en vecka för vartannat svenskt börsbolag (44 procent) och var tredje svenskt kommunalt bolag (36 procent) att få igång driften efter ett datahaveri. Det visar Proacts återkommande undersökning Lagringsbarometern.

"
Vissa organisationer kan kanske klara en veckas nedtid. Dock har jag väldigt svårt att se att svenska börsbolag går oskadade från en vecka utan åtkomst till exempelvis tillgång till databaser och andra kritiska funktioner "
Per Sedihn, CTO, Proact IT Group AB

 

Ett komplett datahaveri är kännbart för i stort sett alla företag och organisationer. Att snabbt kunna återställa driften kan minimera skadorna och spara otroliga summor pengar. Ändå uppskattar en stor andel svenska börsbolag (44 procent) och kommunala bolag (36 procent) att det skulle ta dem minst flera dagar att få igång driften igen.

- Vissa organisationer kan kanske klara en veckas nedtid. Dock har jag väldigt svårt att se att svenska börsbolag går oskadade från en vecka utan åtkomst till exempelvis tillgång till databaser och andra kritiska funktioner, säger Per Sedihn, CTO på Proact.

50 procent av de kommunala bolagen och 64 procent av börsbolagen anger att de har gjort en total genomgång av backup-miljön under det senaste halvåret. Ungefär vart tionde kommunalt bolag (14 procent) och börsbolag (12 procent) vet inte när de senast gjorde en genomgång av backup-miljön.

Om lagringsbarometern

I Lagringsbarometern har 50 svenska börsbolag och 50 kommunala bolagen ingått. Undersökningen har genomförts via undersökningsföretaget WeCall som genomförde 100 telefonintervjuer under juni månad.

 

För ytterligare information, kontakta

Per Sedihn, CTO, Proact IT Group AB, tel. 08-410 666 52, per.sedihn@proact.eu

 


Om Proact

Proact är Europas ledande fristående integratör inom datalagring och molnlösningar. Proact levererar verksamhetsnytta genom att hjälpa företag och myndigheter över hela världen att minska risken, sänka kostnaderna samt, framförallt, leverera flexibla, tillgängliga och säkra IT-tjänster.

Proacts lösningar täcker alla delar av datalagring såsom virtualisering, nätverksfunktioner och säkerhet - med över 3 500 framgångsrika projekt i ryggen och stora mängder information som hanteras i Proacts datacenter.

Proactkoncernen har drygt 640 anställda och finns i Belgien, Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige och Tjeckien. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT.

Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på www.proact.se