Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Halvårsrapport januari - juni 2013

12:00 / 12 July 2013 Proact Press release

Engångsposter påverkar resultatet negativt

Första halvåret i sammandrag

· Intäkterna minskade med 9 % till 1 123 (1 234) Mkr, justerat för valuta och avyttring av verksamhet med 4 %. · EBITDA minskade med 22 % till 53,6 (68,4) Mkr. · Resultat före skatt minskade med 73 % till 7,5 (27,9) Mkr. · Resultat efter skatt minskade med 70 % till 6,0 (20,2) Mkr. · Resultat per aktie minskade med 87 % till 0,23 (1,73) kr. · Räntabiliteten på eget kapital de senaste 12 månaderna uppgick till 12,2 (20,5) %. · Engångskostnader hänförliga till att minska den totala kostnadsstrukturen i bolaget har påverkat rörelseresultatet negativt med 18,8 Mkr. Vidare har immateriella tillgångar avseende verksamheten i Tjeckien skrivits ned med 5,2 Mkr. Avyttring av verksamhet har påverkat rörelseresultatet positivt med 9,2 Mkr.

Andra kvartalet i sammandrag

· Intäkterna minskade med 7 % till 551 (590) Mkr, justerat för valuta och avyttring av verksamhet med 1 %. · EBITDA minskade med 51 % till 16,5 (33,4) Mkr. · Resultat före skatt uppgick till -8,9 (11,9) Mkr. · Resultat efter skatt uppgick till -8,1 (9,2) Mkr. · Resultat per aktie minskade till -0,97 (0,81) kr. · Engångskostnader hänförliga till att minska den totala i bolaget har påverkat rörelseresultatet negativt med 15,8 Mkr. Vidare har immateriella tillgångar avseende verksamheten i Tjeckien skrivits ned med 5,2 Mkr.


Martin Ödman, VD, Telefon 0733 56 68 11, e-mail: martin.odman@proact.eu Peter Javestad, Vice President / IR, Telefon 0733 56 67 22, e-mail: peter.javestad@proact.eu Jonas Persson, CFO, Telefon 0733 56 66 90, e-mail: jonas.persson@proact.eu

Om Proact Proact är Europas ledande fristående integratör inom datalagring och molnlösningar. Proact levererar verksamhetsnytta genom att hjälpa företag och myndigheter över hela världen att minska risken, sänka kostnaderna samt, framförallt, leverera flexibla, tillgängliga och säkra IT-tjänster. Proacts lösningar täcker alla delar av datalagring såsom virtualisering, nätverksfunktioner och säkerhet - med över 3 500 framgångsrika projekt i ryggen och stora mängder information som hanteras i Proacts datacenter. Proactkoncernen har drygt 640 anställda och finns i Belgien, Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige och Tjeckien. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT. Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på www.proact.seDenna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://news.cision.com/se/proact-it-group/r/halvarsrapport-januari---juni-2013,c9441428

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/299/9441428/142437.pdf

Show as PDF