Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Fortsatt positiv utveckling av tjänsteverksamheten

15:10 / 7 May 2013 Proact Press release

Första kvartalet i sammandrag

· Intäkterna minskade med 11 % till 573 (644) Mkr, valutajusterat med 7 %. · EBITDA ökade med 6 % till 37,1 (35,0) Mkr. · Engångskostnader hänförliga till att minska den totala kostnadsstrukturen i bolaget har påverkat rörelseresultatet negativt med 3 Mkr. Försäljning av Exquip Network Services Ltd har påverkat rörelseresultatet positivt med 9,2 Mkr.

· Resultat före skatt ökade med 3 % till 16,4 (16,0) Mkr. · Resultat efter skatt ökade med 28 % till 14,1 (11,0) Mkr. · Resultat per aktie ökade med 32 % till 1,20 (0,91) kr. · Räntabiliteten på eget kapital de senaste 12 månaderna uppgick till 19,4 (18,3) %. Räntabiliteten på eget kapital per den 31 december 2012 uppgick till 18,9 %.

..


Martin Ödman, VD, Telefon 031-760 68 11, e-mail: martin.odman@proact.eu Peter Javestad, Vice President / IR, Telefon 08-410 667 22, e-mail: peter.javestad@proact.eu Jonas Persson, CFO, Telefon 08-410 666 90, e-mail: jonas.persson@proact.eu

Om Proact Proact är Europas ledande fristående integratör inom datalagring och molnlösningar. Proact levererar verksamhetsnytta genom att hjälpa företag och myndigheter över hela världen att minska risken, sänka kostnaderna samt, framförallt, leverera flexibla, tillgängliga och säkra IT-tjänster. Proacts lösningar täcker alla delar av datalagring såsom virtualisering, nätverksfunktioner och säkerhet - med över 3 500 framgångsrika projekt i ryggen och stora mängder information som hanteras i Proacts datacenter. Proactkoncernen har drygt 670 anställda och finns i Belgien, Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige och Tjeckien. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT. Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på www.proact.se (http://media.ne.cision.com/l/hnvdvmji/www.proact.se/) (http://media.ne.cision.com/l/hnvdvmji/www.proact.se/)Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://news.cision.com/se/proact-it-group/r/fortsatt-positiv-utveckling-av-tjansteverksamheten,c9411755

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/299/9411755/120611.pdf

Show as PDF