Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Proact levererar lagringslösning till ledande svenskt telekombolag

09:00 / 11 November 2013 Proact Press release

Proact har fått i uppdrag att uppdatera lagringsplattformen för ett ledande svenskt telekombolag. Ordervärdet är 21,5 MSEK. 

Ett av Sveriges ledande telekombolag ger Proact uppdraget att bygga lagringsplattformen för företagets svenska datacenter.  

- Detta uppdrag är ett fortsatt förtroende från kunden där vi länge varit en del av ett större utbyggnadsprojekt av företagets svenska datacenter. Vi levererar en lagringslösning som säkerställer både befintliga och framtida datalagringsbehov för kundens verksamhet, säger Lena Eskilsson, regionchef Proact.

Implementeringen av den utökade lagringsplattformen inleds under november 2013 och planeras stå färdig i slutet av året. 


För mer information: Lena Eskilsson, Regionchef, Proact IT Sweden AB Tel: +46 (0)733 566 701, e-post: lena.eskilsson@proact.se

Om Proact Proact är Europas ledande fristående integratör inom datalagring och molnlösningar. Proact levererar verksamhetsnytta genom att hjälpa företag och myndigheter över hela världen att minska risken, sänka kostnaderna samt, framförallt, leverera flexibla, tillgängliga och säkra IT-tjänster. Proacts lösningar täcker alla delar av datalagring såsom virtualisering, nätverksfunktioner och säkerhet - med över 3 500 framgångsrika projekt i ryggen och stora mängder information som hanteras i Proacts datacenter. Proactkoncernen har drygt 640 anställda och finns i Belgien, Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige och Tjeckien. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT. Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på www.proact.seDenna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://news.cision.com/se/proact-it-group/r/proact-levererar-lagringslosning-till-ledande-svenskt-telekombolag,c9495113

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/299/9495113/181060.pdf

Show as PDF