Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Vart tredje kommunala bolag i Sverige saknar kontroll över kritisk information

13:20 / 11 October 2013 Proact Press release

Var tredje kommunala bola i Sverige (34 %) vet att deras anställda lagrar kritisk information utanför företagets väggar. Privata mailkonton och offentliga molntjänster är vanliga verktyg för att lagra och dela företagets information. Det visar Proacts årligt återkommande Lagringsbarometer.

- Under våren har PRISMA-händelserna skakat om de flesta. Förhoppningsvis har uppdagandet av amerikanska myndigheters övervakning av privata molnleverantörers servrar fått några organisationer att öppna ögonen. Det finns stora faror, både för offentlig och privat sektor, i att inte ha koll på sin kritiska data, säger Per Sedihn, CTO på Proact.

Svenska börsbolag är betydligt bättre på att reglera medarbetarnas användning av externa lagrings- och fildelningstjänster än de kommunala verksamheterna. Nära vartannat börsbolag anger att de har en policy för detta och att denna följs. Samma siffra för svenska kommunala bolag är låga 6 procent.

- Många anställda vill idag kunna arbeta utanför kontoret och på sina egna enheter. Med regler och policys kring hur man ska hantera data utanför företagets väggar kan man undvika många faror, säger Sedihn.

Om lagringsbarometern I Lagringsbarometern har 50 svenska börsbolag och 50 kommunala bolag ingått. Undersökningen har genomförts via ett externt undersökningsföretag som genomförde 100 telefonintervjuer under juni månad.


För mer information: Per Sedihn, CTO, Proact IT Group AB, tel. +46 8 410 666 52, per.sedihn@proact.eu

Om Proact Proacts lösningar täcker alla delar av datalagring såsom virtualisering, nätverksfunktioner och säkerhet - med över 3 500 framgångsrika projekt i ryggen och stora mängder information som hanteras i Proacts datacenter. Proactkoncernen har drygt 640 anställda och finns i Belgien, Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige och Tjeckien. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT. Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på www.proact.seDenna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://news.cision.com/se/proact-it-group/r/vart-tredje-kommunala-bolag-i-sverige-saknar-kontroll-over-kritisk-information,c9480573

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/299/9480573/170510.pdf

Show as PDF