Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Delårsrapport januari - september 2013

15:00 / 22 October 2013 Proact Press release

Lägre omsättning samtidigt som försäljning av molntjänster ökar

Nio månader i sammandrag

· Intäkterna minskade med 9 % till 1 568 (1 721) MSEK, justerat för valuta och avyttring av verksamhet med 5 %. · EBITDA minskade med 17 % till 87,5 (105,7) MSEK. · Resultat före skatt minskade med 53 % till 20,7 (43,8) MSEK. · Resultat efter skatt minskade med 51 % till 15,1 (31,1) MSEK. · Resultat per aktie minskade till 1,11 (2,88) kr. · Räntabiliteten på eget kapital de senaste 12 månaderna uppgick till 11,7      (18,5) %. · Engångskostnader hänförliga till att minska den totala      kostnadsstrukturen i bolaget har påverkat rörelseresultatet negativt med 18,8      MSEK. Vidare har immateriella tillgångar avseende verksamheten i Tjeckien skrivits      ned med 5,2 MSEK. Avyttring av verksamhet har påverkat rörelseresultatet      positivt med 9,2 MSEK.

Tredje kvartalet i sammandrag

· Intäkterna minskade med 9 % till 445 (487) MSEK, justerat för valuta och avyttring av verksamhet med 6 %. · EBITDA minskade med 9 % till 33,9 (37,3) MSEK. · Resultat före skatt minskade med 17 % till 13,2 (15,9) MSEK. · Resultat efter skatt minskade med 17 % till 9,1 (10,9) MSEK. · Resultat per aktie minskade till 0,89 (1,16) kr.


För ytterligare information vänligen kontakta: Martin Ödman, VD, Telefon 0733 56 68 11, e-mail: martin.odman@proact.eu Peter Javestad, Vice President / IR, Telefon 0733 56 67 22, e-mail: peter.javestad@proact.eu Jonas Persson, CFO, Telefon 0733 56 66 90, e-mail: jonas.persson@proact.eu

Om Proact Proact är Europas ledande fristående integratör inom datalagring och molnlösningar. Proact levererar verksamhetsnytta genom att hjälpa företag och myndigheter över hela världen att minska risken, sänka kostnaderna samt, framförallt, leverera flexibla, tillgängliga och säkra IT-tjänster. Proacts lösningar täcker alla delar av datalagring såsom virtualisering, nätverksfunktioner och säkerhet - med över 3 500 framgångsrika projekt i ryggen och stora mängder information som hanteras i Proacts datacenter. Proactkoncernen har drygt 640 anställda och finns i Belgien, Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige och Tjeckien. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT. Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på www.proact.seDenna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://news.cision.com/se/proact-it-group/r/delarsrapport-januari---september-2013,c9484550

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/299/9484550/174170.pdf

Show as PDF