Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Proact hjälper Kanal 75 att hantera Big Data med lagring som tjänst

09:00 / 31 January 2013 Proact Press release

Kanal 75, Sveriges största producent av TV och internettjänster inom travsport, har anlitat Proact för att hantera företagets snabbt växande informationsmängder. För att möta Kanal 75:s behov har Proact implementerat en helt ny lagringslösning.

Kanal 75 är ett helägt dotterbolag till ATG (Aktiebolaget Trav & Galopp). ATG stödjer hästsporten i Sverige och är trav- och galoppsportens samarbetsorgan för spel på hästtävlingar. Varje vecka producerar Kanal 75 mer än 100 timmar tv-sänd hästsport, som visas i svensk tv, hos ATG-ombud och på ATG.se. De olika tjänsterna erbjuds som digital-tv, HD-TV, TV på internet mm.

Kanal 75 har länge arbetat med ett större moderniseringsprojekt för sina tekniska lösningar för mediaproduktion. Lagringslösningen spelar här en central roll och företaget har valt att köpa lagring som en tjänst från Proact där Kanal 75 endast betalar för användning.

- Det var ett strategiskt beslut att lägga ut driften av vår lagringslösning. På så sätt kan vi fokusera på kärnverksamheten, och låta någon som är proffs inom informationshantering ta hand om det, säger Johan Eriksson, teknisk chef på Kanal 75.

Kanal 75 filmar och direktsänder från mer än 1 000 trav- och galopptävlingar i Sverige varje år. Loppbilderna sänds till produktionscentret och bearbetas för vidare distribution. Verksamheten har stora krav på åtkomst och att enkelt och snabbt kunna nå, bearbeta, flytta och arkivera stora mängder av information.

Proact hanterar Kanal 75:s lagringsbehov med hjälp av en klustrad lagringslösning, speciellt utvecklad för att ta hantera så kallad Big Data, eller stora mängder ostrukturerad data. Efter beslut att producera material i nya format och i HD-kvalitet har datatillväxten ökat markant, både vad gäller ökande filstorlekar och antalet filer. Detta ställde stora krav på Proacts lösning. Valet föll på EMC:s Isilon och Kanal 75 är en av de första i Norden med den lösningen.

- Det här är en spännande lösning och svaret på många av våra kunders utmaning att hantera stora ostrukturerade datamängder. Lösningen, som är speglad, har också integrerad snapshot-funktion vilket, utöver att eliminera traditionell backup, ger Kanal 75 en mycket hög tillgänglighet och ett starkt katastrofskydd, säger Lena Eskilsson, regionchef på Proact.


Ytterligare information: Lena Eskilsson, regionchef, Proact IT Sweden AB Tel: 08-410 667 01, e-post: lena.eskilsson@proact.se Johan Eriksson, teknisk chef, Kanal 75 Tel: 08-475 2303, e-post: johan.eriksson@kanal75.se

Om Proact Proact är Europas ledande fristående integratör inom datalagring och molnlösningar. Proact har levererat verksamhetsnytta sedan 1994 och hjälper företag och myndigheter över hela världen att minska risken, sänka kostnaderna och, framförallt, leverera flexibla, tillgängliga och säkra IT-tjänster. Proacts lösningar täcker alla delar av datalagring såsom virtualisering, nätverksfunktioner och säkerhet - med över 3 500 framgångsrikt genomförda projekt och stora mängder information som hanteras i Proacts datacenter. Proactkoncernen har mer än 650 anställda och finns i Belgien, Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige och Tjeckien. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT. Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på www.proact.se (http://media.ne.cision.com/l/hnvdvmji/www.proact.se/)Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/proact-it-group/r/proact-hjalper-kanal-75-att-hantera-big-data-med-lagring-som-tjanst,c9362668