Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Delårsrapport januari - september 2013

Lägre omsättning samtidigt som försäljning av molntjänster ökarNio månader i sammandrag · Intäkterna minskade med 9 % till 1 568 (1 721) MSEK, juster...

15:00 / 22 Oct Proact Press release

Lång återställning efter datahaveri

Det tar allt ifrån flera dagar och upp till över en vecka för
vartannat svenskt börsbolag (44 procent) och var tredje svenskt
kommunalt bola...

14:44 / 19 Sep Proact Press release

Halvårsrapport januari - juni 2013

Engångsposter påverkar resultatet negativtFörsta halvåret i sammandrag · Intäkterna minskade med 9 % till 1 123 (1 234) Mkr, justerat för valuta och ...

12:00 / 12 Jul Proact Press release

Årsstämma i Proact IT Group AB (publ)

Aktieägarna i Proact IT Group AB (publ), 556494-3446, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 7 maj 2013 kl. 18:00. Årsstämman kommer att avhållas p...

09:00 / 3 Apr Proact Press release

Bokslutskommuniké 2012

Förbättrat resultat och högre omsättning
 
Helåret 2012 i sammandrag
· Intäkterna ökade med 9 % till 2 433 (2 232) mkr,
valutajustera...

15:00 / 14 Feb Proact Press release