Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Proact levererar virtualiserad infrastruktur och molnbackup till Grafia

09:00 / 4 September 2012 Proact Press release

Proact har implementerat en ny virtualiserad infrastruktur och ny lagringsmiljö hos Grafia. I avtalet ingår även backup mot Proacts säkra moln samt löpande support. Implementeringsprojektet inleddes och stod färdigt under sommaren 2012.  

Grafia är ett av Sveriges mest anlitade företag inom modell- och produktfotografering och levererar bilder till bland annat klädjättarna Kappahl, Brothers, Lindex och MQ. För att öka prestanda och flexibilitet i verksamheten har Proact implementerat en ny virtualiserad infrastruktur och en ny lagringsmiljö.

- Vår framgång bygger självklart på att vi levererar högkvalitativa bilder, men även på att leverera tekniska lösningar som gör att slutkunden enkelt kan ta emot och hantera bilderna. Dessa tekniska lösningar, som ger oss en hög konkurrenskraft, är helt beroende av en flexibel och högpresterande IT-infrastruktur och lagringsmiljö, säger Martin Gårdmark, CIO, Grafia

För att möta Grafias krav på hög flexibilitet och prestanda presenterade Proact en lösning bestående av en ny virtualiserad infrastruktur, lagrings- och backupmiljö. I Proacts lösning ingår även backup av viktiga applikationer till Proacts eget moln, vilket ger Grafia ökad tillgång och driftsäkerhet om någonting skulle störa den lokala infrastrukturen.

- Grafia har en tydlig vision kring vad IT-miljön ska leverera och möjliggöra för affärsverksamheten. Den lösning vi har tagit fram och implementerat ger Grafia hög prestanda, driftsäkerhet och framför allt den flexibilitet företaget behöver i sin verksamhet, säger Martin Ödman, regionchef på Proact.


Ytterligare information: Martin Ödman, Regionchef, Proact IT Sweden AB Tel: +46 (0)31 760 68 11, e-post: martin.odman@proact.se

Om Proact Proact är specialist på lagring och arkivering samt att säkerställa stora volymer av affärskritisk information. Som en fristående integratör levererar Proact system samt support- och konsulttjänster inom sitt fokusområde lagring och arkivering. Proactkoncernen har mer än 650 anställda och finns i Belgien, Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige och Tjeckien. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT. Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på www.proact.seDenna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/proact-it-group/r/proact-levererar-virtualiserad-infrastruktur-och-molnbackup-till-grafia,c9300316