Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Proact har uppdaterat Boss Medias IT-miljö

09:07 / 8 June 2012 Proact Press release

Proact har uppdaterat spelplattformsbolaget Boss Medias IT-miljö för att öka tillgänglighet, driftsäkerhet och prestanda i företagets system. I detta projekt har Proact implementerat en lösning bestående av ett nytt disksystem för primärlagring, disksystem med deduplicering för backup samt en ny virtuell serverplattform i ett av företagets datacenter. Projektet inleddes i februari 2012 och planeras stå färdigt i mitten av året.

Boss Media är en ledande leverantör av spel- och vadslagningsplattformar för online-spel. Företaget både utvecklar och hanterar lösningar för några av världens ledande siter för online-spel. Bland Boss Medias svenska kunder finns bland annat Svenska Spels plattform för online-poker.

- Våra kunder, och framförallt deras slutkunder, förväntar sig full tillgänglighet och det finns en nolltolerans för driftstopp. Detta gör att driftsäkerhet, prestanda och tillgänglighet i vår IT-miljö är avgörande för vår verksamhet, varför vi har valt att uppdatera IT-miljön tillsammans med Proact, säger Cristian Brolin, IT-chef, Boss Media.

För att möta Boss Medias krav presenterade Proact en lösning som inkluderade ett nytt disksystem för primärlagring, disksystem med deduplicering för backup samt en virtualiserad serverplattform. För att öka säkerheten i systemet speglas även all lagrad data till sekundära lagringsenheter på annan geografisk ort i Europa.

- Boss Medias verksamhet hanterar både stora mängder data, men även väldigt känslig information i form av kunduppgifter och transaktionsdata. Detta har ställt höga krav på vår lösning gällande datasäkerhet, tillgänglighet och prestanda. Den lösning vi har implementerat hos Boss Media ger företaget en kraftfull och säker IT-miljö som möter både befintliga och framtida krav, säger Martin Ödman, Regionchef, Proact.


Ytterligare information: Martin Ödman, Regionchef, Proact IT Sweden AB Tel: +46 (0)31 760 68 11, e-post: martin.odman@proact.se Dan Mårtensson, kundansvarig, Proact IT Sweden AB tel: +46 (0)733 566 830 e-post: dan.martensson@proact.se  

Om Proact Proact är Europas ledande fristående integratör inom datalagring och molnlösningar. Proact har levererat verksamhetsnytta sedan 1994 och hjälper företag och myndigheter över hela världen att minska risken, sänka kostnaderna och, framförallt, leverera flexibla, tillgängliga och säkra IT-tjänster. Proacts lösningar täcker alla delar av datalagring såsom virtualisering, nätverksfunktioner och säkerhet - med över 3 500 framgångsrikt genomförda projekt och stora mängder information som hanteras i Proacts datacenter. Proactkoncernen har mer än 650 anställda och finns i Belgien, Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige och Tjeckien. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT. Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på www.proact.se (http://media.ne.cision.com/l/hnvdvmji/www.proact.se/)Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/proact-it-group/r/proact-har-uppdaterat-boss-medias-it-miljo,c9270626