Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Proact får förnyat förtroende från Kammarkollegiet

09:01 / 19 June 2012 Proact Press release

Proact har fått förnyat förtroende från Kammarkollegiet att leverera server- och datalagringslösningar till offentlig sektor. Avtalet gäller under kommande ett och ett halvt år, med möjlig förlängning i ytterligare två och ett halvt år. Det nya ramavtalet gäller från och med den första augusti 2012.

Proact är återigen en av de få aktörer som nu får vara med i avrop gällande servrar och lagring. Proact har funnits med på Kammarkollegiets ramavtal sedan 2007 och har ett stort antal kunder inom offentlig sektor.

- Vi är självklart mycket glada över det förnyade förtroendet från Kammarkollegiet. Den offentliga sektorn är väldigt viktig för oss och under 2011 stod den för över 20 procent av vår omsättning i Sverige. Vi ser en bra tillväxt inom segmentet även framöver då säkra och effektiva lagrings- och backuplösningar blir allt viktigare för dessa organisationer, säger Lena Eskilsson, regionchef på Proact

Enligt en undersökning som Proact har genomfört anger nära en av fyra offentliga organisationer att budgeten för lagring och backup kommer att öka under 2012. Tre av fyra aktörer anger att budgeten är oförändrad.

- De ökande datamängderna ställer helt nya krav på IT-miljöerna och vi för många diskussioner gällande hur offentlig sektor kan säkra upp och effektivisera server- och lagringsmiljön, säger Lena Eskilsson.


För ytterligare information, vänligen kontakta: Lena Eskilsson, Proact IT Sweden AB tel: + 46 (0)8 410 66701 e-post: lena.eskilsson@proact.se  

Om Proact Proact är Europas ledande fristående integratör inom datalagring och molnlösningar. Proact har levererat verksamhetsnytta sedan 1994 och hjälper företag och myndigheter över hela världen att minska risken, sänka kostnaderna och, framförallt, leverera flexibla, tillgängliga och säkra IT-tjänster. Proacts lösningar täcker alla delar av datalagring såsom virtualisering, nätverksfunktioner och säkerhet - med över 3 500 framgångsrikt genomförda projekt och stora mängder information som hanteras i Proacts datacenter. Proactkoncernen har mer än 650 anställda och finns i Belgien, Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige och Tjeckien. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT. Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på www.proact.se (http://media.ne.cision.com/l/hnvdvmji/www.proact.se/)Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/proact-it-group/r/proact-far-fornyat-fortroende-fran-kammarkollegiet,c9274662