Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

DELÅRSRAPPORT Proact IT Group AB Januari - mars 2012

08:45 / 3 May 2012 Proact Press release

Stark tillväxt med förbättrat resultat

Första kvartalet i sammandrag

· Nettoomsättningen ökade med 63 % till 644 (396) mkr. · EBITDA ökade med 100 % till 35,0 (17,5) mkr. · Resultat före skatt ökade till 16,0 (3,3) mkr. · Resultat efter skatt ökade till 11,0 (2,5) mkr. · Resultat per aktie ökade till 0,91 (0,16) kr. · Räntabiliteten på eget kapital de senaste 12 månaderna uppgick till 18,3 (26,4) %. Räntabiliteten på eget kapital per den 31 december 2011 uppgick till 14,7 %.


Olof Sand, VD, Telefon: 08-410 666 82 E-post: olof.sand@proact.se Mikael Suvero, IR Telefon: 08-410 666 55 E-post: mikael.suvero@proact.se (hans.akerlund@proact.se) Jonas Persson, CFO Telefon: 08-410 666 90 E-post: jonas.persson@proact.se

Om Proact Proact är specialist på lagring och arkivering samt att säkerställa stora volymer av affärskritisk information. Som en fristående integratör levererar Proact system samt support- och konsulttjänster inom sitt fokusområde lagring och arkivering. Proactkoncernen har mer än 650 anställda och finns i Belgien, Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige och Tjeckien. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT. Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på www.proact.se (http://media.ne.cision.com/l/hnvdvmji/www.proact.se/)Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/proact-it-group/r/delarsrapport-proact-it-group-ab-januari---mars-2012,c9254812

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/299/9254812/9462.pdf

Show as PDF