Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Proacts VD minskar aktieinnehav

08:37 / 16 March 2012 Proact Press release

Verkställande direktören för Proact IT Group, Olof Sand, har per 2012-03-13 minskat sitt aktieinnehav i bolaget från 188.685 aktier till 138.685 aktier.


Olof Sand, VD, Telefon: 0733-566682, e-post: olof.sand@proact.se Mikael Suvero, VP Communications, Telefon: 0733-566655, e-post: mikael.suvero@proact.se

Om Proact Proact är specialist på lagring och arkivering samt att säkerställa stora volymer av affärskritisk information. Som en fristående integratör levererar Proact system samt support- och konsulttjänster inom sitt fokusområde lagring och arkivering. Proactkoncernen har mer än 640 anställda och finns i Belgien, Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige och Tjeckien. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT. Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på www.proact.se (http://media.ne.cision.com/l/hnvdvmji/www.proact.se/)Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/proact-it-group/r/proacts-vd-minskar-aktieinnehav,c9232453