Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Proact introducerar Probox

09:00 / 29 March 2012 Proact Press release

Ny molnlösning gör det möjligt att enkelt och säkert dela filer på vilken enhet som helst

Kista, 29 mars 2012 - Proact, Europas ledande fristående integratör av datalagringstjänster, lanserar Probox - en ny lösning för fildelning i molnet i perfekt balans mellan säkerhet, användarvänlighet och tillgänglighet. Probox kombinerar ett antal olika verktyg som låter slutanvändaren nå informationen, när som helst och var som helst, via Windows- och Mac-datorer, webbläsare och så gott som alla mobila enheter. Probox ger dessutom IT-avdelningen full kontroll över autentisering, kryptering och informationsskydd. Probox är en professionell lösning för företag och myndigheter med högt ställda krav på säkerhet och flexibilitet.

Mobila medarbetare ställer stora krav

Många har idag möjlighet att arbeta hemifrån eller från andra platser och via olika sorters mobila enheter. Traditionella IT-tjänster kan användas för viss innehållsdelning, exempelvis e-post, men kan inte helt tillfredsställa de krav som ställs av mobila medarbetare. De fildelningstjänster som finns är ofta begränsade till ett internt "intranät" och bara tillgängliga via protokoll som fungerar dåligt i miljöer med begränsad bandbredd och med mobila enheter.

Appar som har utvecklats för privatpersoner fyller i viss mån hålen i de traditionella IT-tjänsterna, men sådana öppna molnlösningar är normalt inte säkra nog för företag och myndigheter. Trots det används de ofta i stor skala inom olika organisationer. Medarbetare kringgår företagets regler och rutiner för att göra sitt arbete lättare och mer flexibelt. Konsekvensen blir att allt fler IT-avdelningar upplever problem med "dataläckage". Trenden att i arbetet använda sina egna mobila enheter har fått ett namn - "Bring Your Own Device" (BYOD) - och verkar vara här för att stanna, och det ställer nya krav på IT-avdelningen.

Automatisk synkronisering med Proact-molnet

Proact Probox är en kombination av molntjänster som tillhandahåller säker och flexibel fildelning. Lösningen fungerar i alla organisationer, oavsett antalet anställda eller önskad grad av säkerhet. Proact Probox går att komma åt från vilket hörn av världen som helst, vare sig man använder en dator med fast internet eller en mobil enhet med mobilt internet. Säkerheten kan integreras med organisationens katalogtjänst om så önskas. För organisationer med stort behov av säkerhet finns strikt autentisering och kryptering som tilläggsalternativ.

Probox kan installeras på alla datorer med Windows eller Mac OS X. Genom att kopiera valda kataloger eller filer till Probox synkroniseras informationen automatiskt till Proact-molnet. När filer senare skapas eller ändras uppdateras dessa automatiskt i molnet. Molnkopian är fullständigt skyddad, men kan likväl kommas åt via webbläsare och mobila enheter. Det är enkelt att välja vilka kataloger som ska synkroniseras med molnet liksom att ställa in när synkroniseringen ska upphöra.

"Tiden då de anställda nöjde sig med att använda den lösning som IT-avdelningen tagit fram är sedan länge över", säger Rob Christ, direktör för Proact Managed Cloud Services. "De anställda vet bättre än någonsin vad de vill ha, på grundval av de appar och enheter de använder privat. De har stora krav på IT-lösningar och accepterar inga kompromisser. Med Proact Probox kan verksamheten nu erbjuda sina medarbetare ett pålitligt och användarvänligt alternativ till liknande tjänster som används privat. Vi erbjuder även en hybridmodell så att vi till fullo kan svara mot de skiftande behoven hos olika verksamheter. Proact Probox kan installeras bakom företagets brandvägg, och/eller med replikering till Proact-molnet. Proact Probox kan även levereras som en extern molntjänst. Medarbetare får därmed de verktyg de behöver för att dela information och tillsammans arbeta på dokument på ett säkert sätt.."

Priser och tillgänglighet

Proact Probox är tillgänglig direkt till ett fast belopp per användare och månad. Mer information om Proact Probox-lösningen finns på www.proact.eu/probox.

Kontaktuppgifter:

Per Sedihn, tel 08-410 666 52, e-post

Alexander Rosgovas, tel 08-410 666 97, e-post

Rob Worrall, tel 0733- 566 877, e-post

Om Proact Proact är specialist på lagring och arkivering samt att säkerställa stora volymer av affärskritisk information. Som en fristående integratör levererar Proact system samt support- och konsulttjänster inom sitt fokusområde lagring och arkivering. Proactkoncernen har mer än 640 anställda och finns i Belgien, Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige och Tjeckien. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT. Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på www.proact.se (http://media.ne.cision.com/l/hnvdvmji/www.proact.se/)Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/proact-it-group/r/proact-introducerar-probox,c9238262

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=2129970&fn=wkr0006.pdf

Show as PDF