Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Proact virtualiserar och säkrar Ballingslövs IT-miljö

09:17 / 29 February 2012 Proact Press release

Köks- och badrumstillverkaren Ballingslöv AB ger Proact uppdraget att implementera en ny infrastruktur samt att virtualisera företagets svenska IT-miljö. För att öka säkerheten i verksamheten ingår även implementering av katastrofsäkring. Projektet inleddes i december 2011 och beräknas stå färdigt i mars 2012.

Ballingslöv AB, en av Nordens ledande tillverkare av kök, bad och förvaring har gett Proact uppdraget att virtualisera företagets svenska it-miljö samt att öka säkerheten i systemet.

Den nya infrastrukturen innebär att Ballingslöv går från 55 fysiska servrar - till sex virtuella servrar. Den befintliga datamängden som flyttas från det gamla systemet kommer även att komprimeras till cirka 50 procent av ursprungsstorleken genom dedupliceringsteknik.

-      Vår målsättning med projektet har varit att öka effektivitet, tillgänglighet och säkerhet i vår IT-miljö då den styr många av våra viktigaste produktionsprocesser.

Med den lösning som Proact har tagit fram får vi nu full redundans i systemet och en heltäckande katastrofsäkring. Utöver en säker IT-miljö reducerar vi även energiförbrukningen markant, säger Gert Franzén, IT-chef, Ballingslöv AB.

Utöver en helt virtualiserad infrastruktur kommer Proact att implementera katastrofsäkring, en så kallad Disaster Recovery-lösning. Katastrofsäkringen bygger på synkroniserad spegling av data, automatisk "snap shot"-övervakning av systemet, och fullständig backup till en sekundär disklösning. Detta innebär att om någonting oväntat skulle störa systemet finns all data säkrad och tillgänglig utan uppehåll.

-      Den infrastruktur och säkerhetslösning som vi levererar möter Ballingslövs nolltolerans mot driftstopp och dataförlust. Med denna trygghet kan Ballingslöv fokusera på sin kärnverksamhet, och inte behöva oroa sig för potentiell förlust av data eller störning av produktion, säger Martin Ödman, Regionchef, Proact.

I Proacts lösning för Ballingslöv AB inkluderas en helt ny uppsättning av servrar och switchar, virtualiseringsprogramvara från VM-Ware och Snap-produkter från NetApp för spegling och backup.


Ytterligare information: Martin Ödman, Regionchef, Proact IT Sweden AB tel: +46 31 760 68 11 e-post: martin.odman@proact.se  

Om Proact Proact är specialist på lagring och arkivering samt att säkerställa stora volymer av affärskritisk information. Som en fristående integratör levererar Proact system samt support- och konsulttjänster inom sitt fokusområde lagring och arkivering. Proactkoncernen har mer än 640 anställda och finns i Belgien, Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige och Tjeckien. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT. Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på www.proact.se (http://media.ne.cision.com/l/hnvdvmji/www.proact.se/)Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/proact-it-group/r/proact-virtualiserar-och-sakrar-ballingslovs-it-miljo,c9225830