Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Bokslutskommuniké 2011

15:00 / 15 February 2012 Proact Press release

Fortsatt stark tillväxt

Helåret 2011 i sammandrag

· Nettoomsättningen ökade med 61 % till 2 232 (1 387) mkr. · EBITDA ökade med 28 % till 121,5 (94,9) mkr. · Resultat före skatt minskade med 40 % till 41,9 (70,1) mkr. Resultatet har belastats med förvärvsomkostnader om 12,7 mkr, planenliga avskrivningar om 18,9 mkr samt räntekostnader om 12,0 mkr kopplade till förvärvade bolag. · Resultat efter skatt minskade med 44 % till 29,4 (52,5) mkr. · Resultat per aktie minskade med 50 % till 2,69 (5,43) kr.

· Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 14,7 (28,6) %. · Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en utdelning om 1:00 kr (1:50 kr) per aktie.

Fjärde kvartalet i sammandrag

· Nettoomsättningen ökade med 47 % till 699 (476) mkr. · EBITDA uppgår till 37,5 (37,6) mkr. · Resultat före skatt minskade med 58 % till 12,8 (30,6) mkr. Resultatet har belastats med planenliga avskrivningar om 4,4 mkr samt räntekostnader om 4,0 mkr kopplade till förvärvade bolag. · Resultat efter skatt minskade med 64 % till 8,2 (22,7) mkr.

· Resultat per aktie minskade med 62 % till 0,89 (2,35) kr.


Olof Sand, VD, Telefon: 08-410 666 82 E-post: olof.sand@proact.se Mikael Suvero, IR Telefon: 08-410 666 55 E-post: mikael.suvero@proact.se (hans.akerlund@proact.se) Jonas Persson, CFO Telefon: 08-410 666 90 E-post: jonas.persson@proact.se

Om Proact Proact är specialist på lagring och arkivering samt att säkerställa stora volymer av affärskritisk information. Som en fristående integratör levererar Proact system samt support- och konsulttjänster inom sitt fokusområde lagring och arkivering. Proactkoncernen har mer än 640 anställda och finns i Belgien, Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige och Tjeckien. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT. Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på www.proact.se (http://media.ne.cision.com/l/hnvdvmji/www.proact.se/)Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/proact-it-group/r/bokslutskommunike-2011,c9220963

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=2089666&fn=wkr0001.pdf

Show as PDF