Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Svenska företag passiva inför ökande datamängder

09:00 / 18 December 2012 Proact Press release

Enligt Gartner ligger datatillväxten mellan 40 och 60 procent per år*. Trots ökande datamängder håller svenska företag en passiv linje för att hantera detta. Detta menar Proact är en riskfylld strategi.Företag genererar och lagrar data som aldrig förr. Enligt en ny undersökning från Proact kommer 83 procent av svenska företag köpa mer lokalt diskutrymme för att möta de ökande datamängderna. Intresset för nya lösningar som molnlagring, arkivlösningar och dedupliceringsteknik är fortfarande lågt.

- Vi ser att svenska företag generellt är ganska passiva när det gäller de konstant ökande datamängderna. Att köpa in mer diskutrymme löser företagets kapacitetsbehov för dagen, men samtidigt bygger man upp en stor mängd data som är väldigt svår att hantera, säger Per Sedihn, CTO, Proact.

Utöver inköp av ytterligare lokalt diskutrymme:

· Beordrar vartannat företag sina användare att manuellt radera dubbletter och personlig information · Kommer 30 procent att satsa på en arkivlösning · Kommer 24 procent att lagra data i molnet

- De företag som har tänkt på framtiden har skapat sig en flexibel och skalbar lagringsinfrastruktur med bra funktionalitet för hantering av data. Det handlar nämligen inte bara om att samla data på hög. Det riktiga värdet ligger i kombinationen av säker datalagring, möjligheten att kunna hantera data på ett effektivt sätt samtidigt som informationen kan utnyttjas på bästa sätt av organisationen, säger Sedihn och fortsätter:

- Lagring i molnet är en av de lösningar som möjliggör denna typ av flexibilitet. Vi ser också en ökande trend med privata moln, att erbjuda molnbaserade tjänster från den interna organisationen. Som ett resultat ger det en ökning av hybridmoln, det vill säga att utnyttja både privata och publika tjänster. I denna utveckling är det viktigt att IT-avdelningen då hittar sin roll som rådgivare för att erbjuda den bästa mixen av interna och externa molntjänster.

*Gartners IT Market Clock for Storage, 2012

Om undersökningen:

Proact har frågat beslutsfattare på 101 svenska börsbolag och offentliga organisationer gällande datalagring och backup.


Ytterligare information: Per Sedihn, CTO, Proact IT Sweden AB Tel: +46 (0)733 566 652, e-post: per.sedihn@proact.se

Om Proact Proact är Europas ledande fristående integratör inom datalagring och molnlösningar. Proact har levererat verksamhetsnytta sedan 1994 och hjälper företag och myndigheter över hela världen att minska risken, sänka kostnaderna och, framförallt, leverera flexibla, tillgängliga och säkra IT-tjänster. Proacts lösningar täcker alla delar av datalagring såsom virtualisering, nätverksfunktioner och säkerhet - med över 3 500 framgångsrikt genomförda projekt och stora mängder information som hanteras i Proacts datacenter. Proactkoncernen har mer än 650 anställda och finns i Belgien, Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige och Tjeckien. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT. Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på www.proact.se (http://media.ne.cision.com/l/hnvdvmji/www.proact.se/)

 


Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/proact-it-group/r/svenska-foretag-passiva-infor-okande-datamangder,c9350369