Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Svenskt telekombolag köper lösning från Proact för att möta Datalagringsdirektivet

10:32 / 7 November 2012 Proact Press release

Datalagringsdirektivet ställer stora krav på svenska telekombolag att på ett snabbt och felsäkert sätt kunna hantera loggfiler om telefoni och trafik på internet. Nu har Proact levererat en kundfärdig lösning till ett av Sverige största telekombolag. Med lösningen kommer telekombolaget kunna möta de krav som Datalagringsdirektivet ställer gällande snabb och rättssäker filhantering. I avtalet igår även lokal support från Proact.Den 1 maj i år trädde Datalagringsdirektivet i kraft i Sverige. Enligt direktivet måste telekomoperatörer lagra uppgifter om sina kunders kommunikation via telefoni och internet i sex månader. Telekomföretagen ska även på begäran kunna sammanställa rapporter ur sina data i de situationer de behövs i brottsbekämpande syfte.

- Logginformation är ofta spridd i olika system och av olika format och att plocka ut relevant information har tidigare inneburit mycket manuellt och tidskrävande arbete. Proacts lösning gör att all loginformation centraliseras till ett system med färdiga funktioner för att hämta in data från olika typer av växlar, switchar, system och databaser. Information hanteras och komprimeras på ett mycket effektivt sätt och relevant information kan enkelt tas ur systemet, säger Lena Eskilsson, Regionchef, Proact

Varje dags sparas information om miljontals uppkopplingar hos telekombolagen. För att kunna möta kraven från Datalagringsdirektivet måste den informationen lagras på ett smart sätt, samtidigt som den måste vara sökbara när företaget ska sammanställa rapporter. Med Proacts lösning för det svenska telekombolaget sparas den relevanta informationen i en kolumnbaserad databas vilket gör det enkelt att söka och sätta samman rapporter.

- Den lösning vi nu levererat är nyckelfärdig och bygger på beprövad teknik. Lösningen har redan implementerats hos flera av de största operatörerna i Europa och USA. Genom komprimering och effektiv hantering av data så blir det inte en tung lagringslösning, utan är hanterbart med en enklare lagringsplattform, säger Eskilsson.


Ytterligare information: Lena Eskilsson, Regionchef, Proact IT Sweden AB Tel: +46 (0)733 566 701, e-post: lena.eskilsson@proact.se

Om Proact Proact är specialist på lagring och arkivering samt att säkerställa stora volymer av affärskritisk information. Som en fristående integratör levererar Proact system samt support- och konsulttjänster inom sitt fokusområde lagring och arkivering. Proactkoncernen har mer än 650 anställda och finns i Belgien, Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige och Tjeckien. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT. Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på www.proact.se (http://media.ne.cision.com/l/hnvdvmji/www.proact.se/)

 


Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/proact-it-group/r/svenskt-telekombolag-koper-losning-fran-proact-for-att-mota-datalagringsdirektivet,c9331352