Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Svenska företag har upp till en veckas återställningstid vid datahaveri

09:00 / 29 November 2012 Proact Press release

Enligt en undersökning från datalagringsintegratören Proact kan det ta upp till en vecka för många svenska bolag att återställa data och applikationer vid ett datahaveri.

54 procent av de svenska företagen anger att det skulle ta mellan en och ett par dagar för att återgå till normalläge. Hela 11 procent anger att processen skulle ta minst en vecka. Enligt Proact är detta en negativ trend jämfört med tidigare år. 2010 angav 45 procent av företagen att det skulle ta minst en dag eller längre att återställa systemen efter haveri.

- Vi ser att många svenska företag inte har analyserat och värderat vad ett potentiellt datahaveri skulle ge för effekter i verksamheten, och tyvärr kommer insikten kring detta i många fall när skadan redan är skedd. Att drygt ett av tio svenska bolag anger minst en vecka i återställningstid är skrämmande, speciellt när det är börsbolag och offentliga verksamheter som ingår i vår undersökning, säger Per Sedihn, CTO, Proact.

Proact har även undersökt när svenska bolag senast gick igenom backup-miljön. Ett av tio bolag vet inte när de senast verifierade funktionaliteten i sin backup-miljö, eller har aldrig gjort det.

· Mindre än 6 månader sedan (55%) · Mellan 6 och 12 månader sedan (18%) · Mellan ett år och två år sedan (12%) · Längre än två år sedan (5%) · Aldrig eller vet ej (10%)

- Företags och organisationers verksamhet förändras löpande över tiden vilken också påverkar IT-systemen. Vi ser även att utvecklingen går mot ett ännu starkare IT-beroende hos företagen, där IT-systemen och hantering av data ofta är ryggraden i verksamheten. Om det är lång tid sedan en verksamhet har verifierat backup- eller katastrofsäkring i IT-miljön ökar detta risken för störningar eller avbrott i det dagliga arbetet markant. Om man aldrig har sett över backup-miljön är man definitivt i riskzonen, säger Sedihn.

Om undersökningen:

Proact har frågat beslutsfattare på 101 svenska börsbolag och offentliga organisationer gällande datalagring och backup.


Ytterligare information: Per Sedihn, CTO, Proact IT Sweden AB Tel: +46 (0)733 566 652, e-post: per.sedihn@proact.se

Om Proact Proact är specialist på lagring och arkivering samt att säkerställa stora volymer av affärskritisk information. Som en fristående integratör levererar Proact system samt support- och konsulttjänster inom sitt fokusområde lagring och arkivering. Proactkoncernen har mer än 650 anställda och finns i Belgien, Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige och Tjeckien. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT. Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på www.proact.se (http://media.ne.cision.com/l/hnvdvmji/www.proact.se/)Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/proact-it-group/r/svenska-foretag-har-upp-till-en-veckas-aterstallningstid-vid-datahaveri,c9341728