Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Proact uppdaterar FordonsDatas lagringsmiljö

09:00 / 30 October 2012 Proact Press release

Proact har implementerat en ny lagringsmiljö hos FordonsData. Lösningen ökar datasäkerheten och kapaciteten för hantering av verksamhetskritisk data. Samtidigt har tidigare IT-investeringar skyddats och integrerats i den nya lösningen. I avtalet ingår även löpande support från Proact.

FordonsData Nordic AB är ett IT-företag som förser fordonsbranschen med kompletta affärssystemlösningar omfattande programvara, hårdvara, projektledning, utbildning, installation och support. Några av de företag som använder FordonsDatas system i Sverige är; Mercedes, BMW, Toyota och Sveriges enda auktoriserade återförsäljare av Ferrari. Verksamheten har även utvecklats under senare år och nu levererar FordonsData även sina lösningar som tjänst.

- Tillgänglighet i vår IT-infrastruktur är avgörande i vår verksamhet. Proact presenterade en lösning som gjorde att vi kunde låsa upp den kapacitet vi behöver samtidigt som befintliga investeringar kunde skyddas, säger Johan Thümmel, IT-chef FordonsData.

För att möta FordonsDatas behov presenterade Proact en ny lösning för primärlagring med dedupliceringsfunktioner som optimerar användningen av diskutrymme. Den gamla lagringsstrukturen flyttades till "baksidan" och fungerar i dag som sekundär lagringsplats.

- Den lösning vi har tagit fram ökar kapaciteten rejält med en helt ny framsida av lagringsmiljön. Utöver ökad datasäkerhet har FordonsData fått bättre förutsättningar för att kunna ta längre backuper och samtidigt få kortare återläsningstid. Genom dedupliceringsfunktionen får FordonsData även en mer effektiv användning av diskutrymme. En smartare lagring helt enkelt, säger Martin Ödman, Regionchef Proact.


Ytterligare information: Martin Ödman, Regionchef, Proact IT Sweden AB Tel: +46 (0)31 760 68 11, e-post: martin.odman@proact.se

Om Proact Proact är specialist på lagring och arkivering samt att säkerställa stora volymer av affärskritisk information. Som en fristående integratör levererar Proact system samt support- och konsulttjänster inom sitt fokusområde lagring och arkivering. Proactkoncernen har mer än 650 anställda och finns i Belgien, Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige och Tjeckien. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT. Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på www.proact.se (http://media.ne.cision.com/l/hnvdvmji/www.proact.se/)Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/proact-it-group/r/proact-uppdaterar-fordonsdatas-lagringsmiljo,c9327512