Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Proact IT Group delårsrapport Januari - September 2012

13:00 / 23 October 2012 Proact Press release

Förvärven börjar ge avsedd effekt

Nio månader i sammandrag

· Intäkterna ökade med 12 % till 1 721 (1 533) mkr.   · EBITDA, ökade med 26 % till 105,7 (83,9) mkr.

· Resultat före skatt ökade med 50 % till 43,8 (29,2) mkr. · Resultat efter skatt ökade med 46 % till 31,1 (21,3) mkr. · Resultat per aktie ökade med 60 % till 2,88 (1,80) kr. · Räntabiliteten på eget kapital de senaste 12 månaderna uppgick till 18,5 (23,4) %.

Tredje kvartalet i sammandrag

· Intäkterna minskade med 7 % till 487 (527) mkr. · EBITDA ökade med 5 % till 37,3 (35,4) mkr.

· Resultat före skatt ökade med 1 % till 15,9 (15,8) mkr. · Resultat efter skatt minskade med 13 % till 10,9 (12,5) mkr. · Resultat per aktie uppgår till 1,16 (1,16) kr.


Olof Sand, CEO, Telephone: 08-410 666 82 E-mail: olof.sand@proact.se Mikael Suvero, IR Telephone: 08-410 666 55 E-mail: mikael.suvero@proact.se Jonas Persson, CFO Telephone: 08-410 666 90 E-mail: jonas.persson@proact.se

Om Proact Proact är specialist på lagring och arkivering samt att säkerställa stora volymer av affärskritisk information. Som en fristående integratör levererar Proact system samt support- och konsulttjänster inom sitt fokusområde lagring och arkivering. Proactkoncernen har mer än 660 anställda och finns i Belgien, Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige och Tjeckien. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT. Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på www.proact.se (http://media.ne.cision.com/l/hnvdvmji/www.proact.se/)Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/proact-it-group/r/proact-it-group-delarsrapport-januari---september-2012,c9322935