Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

ÖstgötaTrafiken uppdaterar IT-miljön med Proact

14:00 / 11 October 2012 Proact Press release

Proact har uppdaterat ÖstgötaTrafikens IT-miljö för att öka driftsäkerhet, prestanda och datatillgänglighet. Projektet har omfattat bland annat nya lösningar för lagring, backup och nätverk. Projektet inleddes i början av 2012 och stod klart under sommaren. Avtalet inkluderar även löpande support från Proact.

 

Nästan var fjärde östgöte reser med ÖstgötaTrafikens bussar, tåg och spårvagnar varje månad. Verksamheten omfattar 190 linjer i länets 13 kommuner och trafikerar omkring 4 260 hållplatser varje dag. Under ett vanligt dygn körs 9 350 mil med en flotta bestående av 350 fordon. För att öka prestanda, flexibilitet och driftsäkerhet i verksamheten har Proact nu uppdaterat stora delar av IT-infrastrukturen.

- Vi har uppdaterat vår IT-miljö för att möta den interna organisationens ökade behov av datatillgänglighet och säker backup, men även för att möta kundernas höga krav på tillgänglighet i våra system. Vår IT-miljö spelar en viktig roll i kundupplevelsen och för att säkerställa leverans mot slutkund behövde vi förnya oss genom att lägga till kraft och kapacitet i hela IT-infrastrukturen. Det har Proact levererat i form av en flexibel totallösning som vi kan växa med, säger Zeraldin Hajdarevic, IT-chef, ÖstgötaTrafiken

För att möta ÖstgötaTrafikens krav presenterade Proact en lösning som omfattade migrering av den gamla plattformen till en uppgraderad version, konsolidering av filservrar, konsolidering av cirka 60 virtuella servrar och konfiguration av switchar. ÖstgötaTrafiken har även fått nya lösningar för hantering, lagring och backup av data. För att skydda tidigare IT-investeringar används den tidigare miljön för test och utveckling.

- ÖstgötaTrafiken har en stark koppling mellan IT-funktion och kärnverksamhet. Både resenärer och medarbetare är beroende av en hög driftsäkerhet i IT-miljön. Det har varit väldigt kul att jobba med ÖstgötaTrafiken då vi har varit med och drivit projektet från start till mål. Nu har ÖstgötaTrafiken en IT-miljö som svarar både till befintliga och framtida IT-utmaningar, säger Martin Ödman, Regionchef, Proact.


Ytterligare information: Martin Ödman, Regionchef, Proact IT Sweden AB Tel: +46 (0)31 760 68 11, e-post: martin.odman@proact.se

Om Proact Proact är specialist på lagring och arkivering samt att säkerställa stora volymer av affärskritisk information. Som en fristående integratör levererar Proact system samt support- och konsulttjänster inom sitt fokusområde lagring och arkivering. Proactkoncernen har mer än 660 anställda och finns i Belgien, Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige och Tjeckien. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT. Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på www.proact.se (http://media.ne.cision.com/l/hnvdvmji/www.proact.se/)

 


Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/proact-it-group/r/ostgotatrafiken-uppdaterar-it-miljon-med-proact,c9316752