Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Proacts VD ökar aktieinnehav

13:04 / 9 January 2012 Proact Press release

Verkställande Direktören för Proact IT Group, Olof Sand, har per 2012-01-09 ökat sitt aktieinnehav i bolaget från 158.790 aktier till 188.685 aktier genom optionslösen.

Olof Sand har efter transaktionerna ej några aktieoptioner kvar i bolaget.

För frågor kontakta:

VD Olof Sand, 0733-566682 eller VP Communications Mikael Suvero, 0733-566655


Om Proact Proact är specialist på lagring och arkivering samt att säkerställa stora volymer av affärskritisk information. Som en fristående integratör levererar Proact system samt support- och konsulttjänster inom sitt fokusområde lagring och arkivering. Proactkoncernen har mer än 625 anställda och finns i Belgien, Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige och Tjeckien. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT. Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på www.proact.se (http://media.ne.cision.com/l/hnvdvmji/www.proact.se/)Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/proact-it-group/r/proacts-vd-okar-aktieinnehav,c9205152

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=2056001&fn=wkr0006.pdf

Show as PDF