Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

För helåret 2011 redovisar Proact följande preliminära siffror:

08:45 / 31 January 2012 Proact Press release

· Nettoomsättningen ökade med 61 % till 2 230 (1 387) Mkr. · EBITDA ökade med 28 % till 122 (95) Mkr. · Resultat före skatt minskade med 39 % till 42 (70) Mkr.

För ett år sedan genomförde Proact tre förvärv (Storyflex, Databasement samt B2net) vilket bl.a. medförde att bolaget expanderade sin verksamhet till ytterligare fem länder i Europa. Bolaget är nu omsättningsmässigt drygt 60 procent större än motsvarande period föregående år.

Innan förvärven hade Proact en vinstmarginal (före skatt) på 5 procent, de förvärvade bolagen hade i genomsnitt en lägre vinstmarginal än Proact. Sedan förvärven genomfördes har integrationsarbetet präglats av att skapa synergieffekter i de förvärvade bolagen, detta för att så snabbt som möjligt uppnå minst samma lönsamhetsnivå som innan förvärven. Delar av integrationsarbetet har tagit längre tid än förväntat vilket innebär att resultat samt vinstmarginal före skatt för helåret 2011 är lägre än föregående år.

Omsättningen 2011 uppgick till 2 230 Mkr vilket är en ökning med 61 procent jämfört med samma period föregående år. Resultat före skatt uppgick till 41,9 Mkr vilket motsvarar en vinsmarginal på 1,9 procent. Resultatet har belastats med förvärvskostnader om 12,7 Mkr, planenliga avskrivningar om 18,9 Mkr samt räntekostnader om 12,0 Mkr kopplade till förvärvade bolag. Under perioden uppgick EBITDA till 121,6 Mkr jämfört med 94,9 Mkr under 2010.

Proact gör bedömningen att det krävs ytterligare tid att realisera synergieffekterna och därigenom under andra halvåret 2012 uppnå samma effektivitetsnivå och vinstmarginal som före förvärven.

Siffrorna är preliminära och ytterligare detaljer kommer att redovisas i samband med bolagets ordinarie rapport den 15 februari 2012.

För ytterligare information kontakta:

Olof Sand, VD, Telefon: +46-733 566 682, Mail:

Jonas Persson, CFO, Telefon: +46-733 566 690, Mail:


Om Proact Proact är specialist på lagring och arkivering samt att säkerställa stora volymer av affärskritisk information. Som en fristående integratör levererar Proact system samt support- och konsulttjänster inom sitt fokusområde lagring och arkivering. Proactkoncernen har mer än 625 anställda och finns i Belgien, Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige och Tjeckien. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT. Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på www.proact.se (http://media.ne.cision.com/l/hnvdvmji/www.proact.se/)Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/proact-it-group/r/for-helaret-2011-redovisar-proact-foljande-preliminara-siffror-,c9213152

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=2073425&fn=wkr0006.pdf

Show as PDF