Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Svenska it-chefer storsatsar på katastrofsäkring

11:36 / 22 September 2011 Proact Press release

Förbättrad katastrofsäkring inom lagringsområdet toppar IT-chefernas lista över prioriterade investeringar. Det visar Proacts Lagringsbarometer, en undersökning bland IT-chefer på 100 börsbolag och myndigheter. - Det är en logisk konsekvens av ökad virtualisering och konsolidering, vilket gör företagen mer sårbara, säger Per Sedihn, CTO på Proact

Proacts Lagringsbarometer visar att såväl börsbolag som myndigheter prioriterar investeringar i ett förbättrat katastrofskydd. Varannan it-chef i undersökningen anger att detta är det mest prioriterade området för investeringar under det kommande året. Förra årets upplaga av Lagringsbarometern visade att svenska företag och myndigheter är dåligt rustade för att hantera IT-haverier och att fler än en tredjedel av bolagen saknade en uppdaterad krisplan för verksamheten. 45 procent av företagen menade att om deras viktigaste affärskritiska system totalhavererade skulle det ta minst en dag eller längre att göra en fullständig återställning.

- I takt med att bolagen virtualiserar och konsoliderar stora delar av sin it-infrastruktur blir de mer sårbara. Undersökning visar att, utöver servervirtualisering, blir även lagrings- och klientvirtualisering allt vanligare vilket ställer ännu högre krav på ett uppdaterat katastrofskydd. Att som IT-chef virtualisera it-infrastrukturen utan att kunna garantera verksamhetens it-säkerhet genom katastrofsäkring är riskfyllt, säger Per Sedihn, CTO på Proact.

Insikten om att katastrofskyddet behöver förbättras är större hos börsbolagen än inom offentlig sektor. Bland börsbolagen uppger 64 procent att detta är ett prioriterat område. Motsvarande siffra för verksamheterna inom offentlig sektor är 36 procent.

- Oavsett verksamhet kan konsekvenserna av ett bristande katastrofskydd bli stora. För myndigheter handlar det om att kunna upprätthålla service gentemot medborgare och för börsbolagen gentemot aktieägare, kunder och andra intressenter. Att systemen ligger nere och att information går förlorad kan innebära enorma kostnader och skadade kundrelationer, säger Per Sedihn.

Om undersökningen Lagringsbarometern är en årligen återkommande undersökning som genomförs på uppdrag av Proact. Undersökningen har genomförts genom telefonintervjuer med 100 slumpmässigt utvalda börsföretag och myndigheter i Sverige. Frågorna har ställts till IT-chef/IT-ansvarig.


Ytterligare information: Per Sedihn, CTO, Proact IT Sweden tel: 08-410 666 52, e-post: per.sedihn@proact.se (per.sedihn@proact.se)  

Om Proact Proact är specialist på lagring och arkivering samt att säkerställa stora volymer av affärskritisk information. Som en fristående integratör levererar Proact system samt support- och konsulttjänster inom sitt fokusområde lagring och arkivering. Proactkoncernen har mer än 600 anställda och finns i Belgien, Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige och Tjeckien. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT. Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på www.proact.se (http://media.ne.cision.com/l/mpgmntqg/media.ne.cision.com/l/hnvdvmji/www.proact.se/)Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/proact-it-group/r/svenska-it-chefer-storsatsar-pa-katastrofsakring,c9164879