Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Företagen handfallna inför ökande informationsvolymer

13:42 / 15 September 2011 Proact Press release

Trots att it-chefer på svenska företag och myndigheter är överens om att informationsvolymerna kommer att fortsätta att öka blir lösningarna för att hantera tillväxten allt mer ohållbara. Till exempel uppmanar fyra av tio it-chefer användarna att manuellt radera information från företagets servrar för att frigöra utrymme.  Proacts Lagringsbarometer, en undersökning bland IT-chefer på 100 börsbolag och myndigheter, visar att antalet företag som hanterar det växande lagringsbehovet med kortsiktiga och tidskrävande metoder ökar.  

Sju av tio IT-chefer på svenska företag och myndigheter är överens om att informationsmängderna kommer att fortsätta att öka även under det kommande året. Flest förutspår en ökning på omkring tio procent men en stor andel förutspår att de kommer att öka betydligt mycket mer. Trots vetskapen om det ökande lagringsbehovet saknar många av bolagen långsiktigt hållbara lösningar för att hantera det.

- Att datamängderna ökar allt snabbare kan inte komma som någon överraskning för någon som jobbar med it. Därför är det förvånande att en majoritet av svenska företag fortfarande agerar reaktivt och hanterar problemet först när systemen närmar sig bristningsgränsen trots att det finns automatiserade tekniker för att hantera denna utmaning, säger Per Sedihn, CTO på Proact.

Nästan åtta av tio svarar att de hanterar de växande informationsvolymerna genom att utöka med mer diskutrymme och fler än var tredje svarar att de flyttar över äldre information på annan disk eller på cd-skivor. Nästan fyra av tio beordrar användarna att manuellt radera dubbletter och privat information, vilket är en metod som har ökat markant sedan förra årets upplaga av Lagringsbarometern. Mer långsiktiga och automatiserade lösningar, som en arkiveringslösning för e-post och filarkiv och deduplicering som eliminerar dubbletter av filer, används bara av 37 respektive 30 procent av företagen.

- Att uppmana de anställda att manuellt radera filer är, utöver att vara tidskrävande och därmed kostsamt, även ett mycket osäkert tillvägagångssätt. De anställda har inte alltid förmåga att bedöma vilken typ av information som är viktig för företaget. Datamängderna kommer att fortsätta öka och företagen måste ta ett långsiktigt grepp om detta problem och utveckla strategier för hur de på ett effektivt sätt ska hantera och klassificera vilken information som ska sparas och hur länge, säger Per Sedihn, CTO på Proact.

Om undersökningen Lagringsbarometern är en årligen återkommande undersökning som genomförs på uppdrag av Proact. Undersökningen har genomförts genom telefonintervjuer med 100 slumpmässigt utvalda börsföretag och myndigheter i Sverige. Frågorna har ställts till IT-chef/IT-ansvarig.


Ytterligare information: Per Sedihn, CTO, Proact IT Sweden tel: 08-410 666 52, e-post: per.sedihn@proact.se (per.sedihn@proact.se)  

Om Proact Proact är specialist på lagring och arkivering samt att säkerställa stora volymer av affärskritisk information. Som en fristående integratör levererar Proact system samt support- och konsulttjänster inom sitt fokusområde lagring och arkivering. Proactkoncernen har mer än 600 anställda och finns i Belgien, Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige och Tjeckien. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT. Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på www.proact.se (http://media.ne.cision.com/l/hnvdvmji/www.proact.se/)Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/proact-it-group/r/foretagen-handfallna-infor-okande-informationsvolymer,c9162314