Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Proact bryter ny mark - säljer datacenterlösning till Malmö Högskola

10:36 / 23 August 2011 Proact Press release

Arkiv- och lagringsspecialisten Proact har fått i uppdrag att hjälpa Malmö Högskola att förnya it-infrastrukturen med en ny lagringsplattform. Affären har ett initialt värde på 2 miljoner kronor och kommer att bidra till att skapa en modern och säker it-miljö med stora potentiella tids- och kostnadsbesparingar för högskolan.

Malmö Högskola inrättades 1998 och har sedan dess vuxit till att bli en av Sveriges största högskolor med 24 000 studenter fördelat på ett stort antal olika utbildningar. Skolans it-miljö har dock inte hängt med i den snabba expansionen och var i behov att moderniseras och byggas ut. I takt med att Malmö Högskola gick över till en mer virtualiserad driftsmiljö tog de också beslut om att se över lagringsmiljön och system för backup, arkivering och katastrofsäkring.

- Med Proacts hjälp bygger vi en it-infrastruktur som är modern och som ger oss möjlighet att fortsatta expandera i samma snabba takt framöver, säger Åke Jansson, IT-chef på Malmö Högskola.

Den nya lösningen öppnar stora möjligheter att konsolidera och effektivisera driften, vilket kommer att resultera i enklare administration och en stor besparingspotential.

För Proacts del innebär affären med Malmö Högskola ett genombrott, då högskolan blir Proacts största kund inom offentlig sektor i södra Sverige.

- Proact har många stora kunder inom offentlig sektor både nationellt och internationellt. Med Malmö Högskola bryter vi dock ny mark då det är vår största kund inom detta segment i den här regionen, säger Martin Ödman på Proact.


Ytterligare information: Martin Ödman, Regionchef, Proact IT Sweden AB Tel: +46 31 760 68 11, e-post: martin.odman@proact.se (martin.odman@proact.se)

Om Proact Proact är specialist på lagring och arkivering samt att säkerställa stora volymer av affärskritisk information. Som en fristående integratör levererar Proact system samt support- och konsulttjänster inom sitt fokusområde lagring och arkivering. Proactkoncernen har mer än 600 anställda och finns i Belgien, Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige och Tjeckien. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT. Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på www.proact.se (http://media.ne.cision.com/l/mpgmntqg/media.ne.cision.com/l/hnvdvmji/www.proact.se/)