Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Halvårsrapport januari - juni 2011

12:00 / 12 July 2011 Proact Press release

Fortsatt tillväxt för Proact

Första halvåret i sammandrag

· Nettoomsättningen ökade med 49 % till 1 007 (677) mkr. · EBITDA, ökade med 32 % till 48,8 (37,1) mkr.

· Resultat före skatt minskade med 48 % till 13,4 (25,5) mkr. Exklusive förvärvade enheter ökade resultatet med 13 % till 28,8 mkr. Resultatet har belastats med förvärvskostnader om 10,7 mkr. · Resultat efter skatt minskade med 52 % till 8,8 (18,5) mkr. · Resultat per aktie minskade med 67 % till 0,64 (1,93) kr. · Räntabiliteten på eget kapital de senaste 12 månaderna uppgick till 23,7 (32,2) %.

Andra kvartalet i sammandrag

· Nettoomsättningen ökade med 70 % till 611 (359) mkr. · EBITDA, ökade med 39 % till 31,3 (22,5) mkr.

· Resultat före skatt minskade med 37 % till 10,0 (16,0) mkr. Exklusive förvärvade enheter ökade resultatet med 8 % till 17,3 mkr. Resultatet har belastats med förvärvskostnader om 7,3 mkr. · Resultat efter skatt minskade med 46 % till 6,3 (11,6) mkr. · Resultat per aktie minskade med 59 % till 0,48 (1,18) kr.


Olof Sand, VD, Telefon: 08-410 666 82 E-post: olof.sand@proact.se (olof.sand@proact.se) Hans Åkerlund, IR Telefon: 08-410 667 50 E-post: hans.akerlund@proact.se (hans.akerlund@proact.se) Jonas Persson, CFO Telefon: 08-410 666 90 E-post: jonas.persson@proact.se

Om Proact Proact är specialist på lagring och arkivering samt att säkerställa stora volymer av affärskritisk information. Som en fristående integratör levererar Proact system samt support- och konsulttjänster inom sitt fokusområde lagring och arkivering. Proactkoncernen har mer än 600 anställda och finns i Belgien, Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige och Tjeckien. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT. Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på www.proact.se (http://media.ne.cision.com/l/hnvdvmji/www.proact.se/)

Show as PDF