Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Fler informationsläckor från börsbolag än från myndigheter

09:33 / 7 July 2011 Proact Press release

En majoritet av de svenska börsbolagens IT-chefer (58 %) tror eller vet att företagsinformation sprids utanför företaget, till exempel genom de anställdas privata e-postkonton eller genom tjänster som Dropbox. Det är mycket mer än hos svenska myndigheter och offentliga bolag, där bara en tredjedel (36 %) har samma problem.

Siffrorna kommer från Proacts rapport Lagringsbarometern, en undersökning bland IT-chefer på 100 börsbolag och myndigheter. Per Sedihn, CTO och säkerhetsexpert på Proact, menar att börsbolagen inte förstår hur illa det kan gå - och att semesterperioden kan bli en riktig prövning:

- Företagen sitter på en tickande bomb som kan explodera varje gång en medarbetare råkar glömma sin mobiltelefon med en dropbox-app på stranden eller få sitt Hotmail-konto kapat. I bästa fall förlorar man informationen. I värsta fall kan någon annan lägga vantarna på den. Och det kan handla om riktigt känsliga saker, säger han.

Problemet ställs på sin spets under semesterperioden, när extra många arbetar på distans eller resande fot. När företagen inte erbjuder bra och säkra sätt att distansarbeta hittar anställda helt enkelt egna lösningar på sina vardagsbekymmer, utan att veta vilka säkerhetsrisker de utsätter sin arbetsgivare för.

Upphovsrättsbrott på vartannat svenskt börsbolag

Nästan lika vanligt (48 %) är det motsatta problemet - att anställda laddar ner upphovsrättsligt skyddat material till sin jobbdator, trots att så gott som alla företag (94 %) har en policy som förbjuder det. Det framgår också av Lagringsbarometern.

- Det här visar tydligt hur tandlösa börsföretagens policies är när de inte blir mer än papperstigrar i en hög dokument som nyanställda ska skriva under. Det här är bolagens ansvar och det går inte att tro att man friskrivit sig med en policy och hoppas att ingen ska upptäcka att företagets datorer används till att sprida Hollywood-filmer, eller annat betydligt värre material, över internet, säger Per Sedihn.

Om undersökningen

Lagringsbarometern är en årligen återkommande undersökning som genomförs på uppdrag av Proact. Undersökningen har genomförts genom telefonintervjuer med 100 slumpmässigt utvalda börsföretag och myndigheter i Sverige. Frågorna har ställts till IT-chef/IT-ansvarig.


Ytterligare information: Rolf Wallentin, Marketing Manager, Proact IT Sweden AB tel: 08-410 66 702 , e-post rolf.wallentin@proact.se Per Sedihn, CTO, Proact IT Group tel: 08-410 666 52, e-post: per.sedihn@proact.se (per.sedihn@proact.se)  

Om Proact Proact är specialist på lagring och arkivering samt att säkerställa stora volymer av affärskritisk information. Som en fristående integratör levererar Proact system samt support- och konsulttjänster inom sitt fokusområde lagring och arkivering. Proactkoncernen har mer än 570 anställda och finns i Belgien, Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige och Tjeckien. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT. Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på www.proact.se (http://media.ne.cision.com/l/hnvdvmji/www.proact.se/)