Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Sociala medier allt vanligare internt på svenska företag

10:49 / 16 June 2011 Proact Press release

Tre av tio svenska företag använder sociala medier och chat internt i syfte att avlasta IT-systemen och hantera de snabbt växande informationsmängderna. Det visar Proacts Lagringsbarometer, en undersökning bland IT-chefer på 100 börsbolag och myndigheter.

Svenska företag brottas med allt större mängder information som måste hanteras och lagras. Beräkningar från IDC och EMC förutspår att den mängd information som skapas varje år kommer att öka 44 gånger från 2009 till 2020*. Snabbast växer den ostrukturerade informationen, såsom i e-post och filkataloger. En av lösningarna för att hantera informationslavinen är att använda sociala medier och chattar internt. Hela 30 procent av de svenska företagen gör det idag, visar Lagringsbarometern.

- Sociala medier och chat ansågs tidigare ofta som något som sänkte de anställdas arbetsmoral och som distraherade dem från att göra sitt jobb. Idag har många företag tänkt om och ser tvärtom att det här är verktyg som ofta bidrar till ökad kommunikation och ett ökat erfarenhetsutbyte mellan de anställda. Dessutom avlastar det e-posten, vilket snabbar upp IT-systemen, säger Therese Göterheim, intranätsredaktör på Proact.

Proact har själva skapat ett socialt intranät där anställda kan lägga upp profiler, skapa intressegrupper, dela erfarenheter och tycka till om förslag och beslut. Det sociala nätet spelar en extra viktig roll då företaget expanderar snabbt både organiskt och genom förvärv i Europa. Nya kollegor i olika länder kan enkelt lära sig Proact-kulturen tack vare det sociala intranätet.

Om undersökningen Lagringsbarometern är en årligen återkommande undersökning som genomförs på uppdrag av Proact. Undersökningen genomfördes under februari 2011 genom telefonintervjuer med 100 slumpmässigt utvalda börsföretag och myndigheter i Sverige. Frågorna har ställts till IT-chef/IT-ansvarig.

*www.emc.com/leadership/programs/digital-universe.htm (www.emc.com/leadership/programs/digital-universe.htm)


Ytterligare information: Per Sedihn, CTO, Proact IT Group tel: 08-410 666 52, e-post: per.sedihn@proact.se (per.sedihn@proact.se)  

Om Proact Proact är specialist på lagring och arkivering samt att säkerställa stora volymer av affärskritisk information. Som en fristående integratör levererar Proact system samt support- och konsulttjänster inom sitt fokusområde lagring och arkivering. Proactkoncernen har mer än 570 anställda och finns i Belgien, Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige och Tjeckien. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT. Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på www.proact.se (http://media.ne.cision.com/l/hnvdvmji/www.proact.se/)