Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Proact vinner ny stor lagringsaffär

11:29 / 2 May 2011 Proact Press release

Arkiv- och lagringsspecialisten Proact har fått ett utökat och förlängt förtroende av en stor aktör inom finanssektorn. Affären avser en uppgradering av befintlig lagringslösning och en ny arkivlösning för att möta nya krav på arkivering. Affären har ett värde på 9,5 miljoner kronor inklusive support. 

Proacts kund agerar inom finanssektorn med placeringar, förvaltning och finansiering. Samarbetet inleddes för tre år sedan i samband med en upphandling där kunden sökte en ny lagringsleverantör. Proact har nu fått fortsatt förtroende i och med att lösningen behöver uppdateras och uppgraderas för att möta verksamhetens behov.

Ökade krav har också bidragit till att organisationen har installerat en klusterlösning där all data lagras dubbelt i två geografiskt skilda datacenter vilket garanterar att informationen är säkrad vid ett eventuellt driftsstopp eller avbrott.

- Sammantaget är det en lösning som kommer att bidra till en effektiv och säker it-miljö samtidigt med en enklare hantering, säger Lena Eskilsson, regionchef på Proact.

Företag och organisationer inom bank- och finansvärlden har strikta krav på hur de hanterar information. Detta ställer krav på backup, arkivering, katastrofsäkring samt var och hur länge data lagras. Proact hjälper flera stora aktörer inom denna bransch att säkerställa att deras information hanteras både effektivt och säkert.


Ytterligare information: Lena Eskilsson, Regionchef, Proact IT Sweden AB tel: 08-410 667 01, e-post: lena.eskilsson@proact.se (xx.xx@proact.se)

Om Proact Proact är specialist på lagring och arkivering samt att säkerställa stora volymer av affärskritisk information. Som en fristående integratör levererar Proact system samt support- och konsulttjänster inom sitt fokusområde lagring och arkivering. Proactkoncernen har mer än 570 anställda och finns i Belgien, Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige och Tjeckien. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT. Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på www.proact.se (http://media.ne.cision.com/l/hnvdvmji/www.proact.se/)