Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Delårsrapport januari - mars 2011

12:00 / 4 May 2011 Proact Press release

Proact fortsätter att expandera

Första kvartalet i sammandrag

· Nettoomsättningen ökade med 25 % till 396 (318) mkr.

· Resultat före skatt minskade med 65 % till 3,3 (9,5) mkr. Exklusive förvärvade enheter ökade resultatet med 21 % till 11,5 mkr. · Resultat efter skatt minskade med 64 % till 2,5 (6,9) mkr. Exklusive förvärvade enheter ökade resultatet med 25 % till 8,6 mkr. · Resultat per aktie minskade med 75 % till 0,19 (0,75) kr. · Räntabiliteten på eget kapital de senaste 12 månaderna uppgick till 26,4 (30,6) %.


Olof Sand, VD, Telefon: 08-410 666 82 E-post: olof.sand@proact.se (olof.sand@proact.se) Hans Åkerlund, IR Telefon: 08-410 667 50 E-post: hans.akerlund@proact.se (hans.akerlund@proact.se) Jonas Persson, CFO Telefon: 08-410 666 90 E-post: jonas.persson@proact.se

Om Proact Proact är specialist på lagring och arkivering samt att säkerställa stora volymer av affärskritisk information. Som en fristående integratör levererar Proact system samt support- och konsulttjänster inom sitt fokusområde lagring och arkivering. Proactkoncernen har mer än 570 anställda och finns i Belgien, Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige och Tjeckien. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT. Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på www.proact.se (http://media.ne.cision.com/l/hnvdvmji/www.proact.se/)

Show as PDF