Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Proact blir den marknadsledande specialisten inom lagring och arkivering i Europa genom att förvärva den brittiska integratören B2net

08:35 / 8 April 2011 Proact Press release

Proact IT Group AB (publ.) har köpt 75 % av det brittiska företaget B2net och har undertecknat bindande avtal med option att köpa de resterande 25 % som för närvarande ägs av B2nets ledning.

B2net har cirka 145 anställda på fem orter i Storbritannien med en omsättning om cirka 48 milj. GBP, motsvarande cirka 500 milj. SEK. Den totala köpeskillingen om totalt 16 milj. GBP erläggs kontant varav 4 milj. GBP utgör en tilläggsköpeskilling som erläggs baserad på tillväxt i resultat under de kommande 5 åren om de resterande 25 % köps. Priset utgör 7 gånger B2nets EBITA och 0,3 gånger B2nets omsättning. Förvärvet innebär att Proacts resultat påverkas positivt redan under innevarande år. B2net kommer att konsolideras i Proact under andra kvartalet 2011.

Detta är Proacts tredje stora förvärv under de senaste månaderna. Det tjeckiska bolaget Storyflex förvärvades i oktober 2010 och det nederländska bolaget Databasement i januari 2011. Proacts pro forma årsomsättning efter de tre förvärven kommer att vara cirka 2,2 mdr SEK vilket är c:a 60 % högre än omsättningen 2010. Med dessa förvärv har Proact tagit steget till att bli den marknadsledande specialisten inom lagring och arkivering i Europa. Totalt kommer dessa förvärv att medföra ökade kostnader i form av förvärvskostnader, avskrivningar på immateriella tillgångar samt finansiella kostnader jämfört med samma period föregående år. Under Q1 2011 uppgår dessa kostnader till c:a 6 milj. SEK och i Q2 2011 förväntas de uppgå till c:a 10 milj. SEK.

"Under det senaste decenniet har B2net blivit Storbritanniens ledande integratör inom lagring och arkivering. Vi är nu i en period av förändring och möjligheten att kombinera vår kompetens och expertkunskap med Proacts affärsmodell passar vår framtid mycket bra. Det möjliggör för oss att leverera ytterligare värden till våra internationella kunder, återanvända erbjudanden inom gruppen samt dela kunskap och erfarenhet mellan medarbetarna. Den nya grupperingen säkerställer att vi har maximala möjligheter att fortsätta vår marknadsledande position" säger Jason Clark, VD i B2net.

Proacts VD Olof Sand: "B2net är den ledande integratören i Storbritannien inom området lagring och arkivering, de har samma position i Storbritannien som Proact har på andra marknader. Att få denna position i Storbritannien är ett mycket viktigt steg för Proacts expansion i Europa. Genom B2nets erkänt höga kompetens kommer vi att få stora synergieffekter både kring leverantörer och kring kunder. Vi får möjligheter till ytterligare erfarenhetsutbyte mellan medarbetare i de olika länderna, vilket skapar såväl effektivitet som kompetensutveckling för våra medarbetare".

"Genom att B2net liknar Proact både till kultur och till erbjudande ser vi fram emot en smidig integration med verksamheten i Proact. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med B2nets intressanta kunder, duktiga medarbetare och att utveckla verksamheten i Europa" säger Martin Ödman som är ansvarig för Proacts dotterbolag i västra Europa.

"B2net arbetar liksom Proact med de ledande leverantörerna som NetApp, EMC med flera. B2net är den största och mest framgångsrika återförsäljaren till NetApp i Storbritannien och har utsetts till "NetApp Reseller & Partner of the Year" under de senaste fyra åren. B2net har nyligen förvärvat Essant Ltd. De erbjuder tjänster inom området Cisco UCS vilket också passar bra in i Proacts strategi" säger Jakob Høholdt, VP Corporate Strategy & Efficiency inom Proact.

För ytterligare information, kontakta

Olof Sand                     tel. +46 8 410 666 82                 e-post:  ()

VD Proact IT Group AB

Jonas Persson              tel: +46 8 410 666 90                 e-post:  ()

CFO Proact IT Group AB

Jason Clark                   tel. +44 (1246) 266300                e-post:  ()

VD B2net Ltd.

Jakob Høholdt              tel. +45 22 105 211                    e-post:  ()

VP Corporate Strategy & Efficiency Proact IT Group

Martin Ödman               tel: +46 31 760 68 11                 e-post:  ()

Director, Business Unit West

Om Proact

Proact är specialist på lagring och arkivering samt att säkerställa stora volymer av affärskritisk information. Som en fristående integratör levererar Proact system samt support- och konsulttjänster inom sitt fokusområde lagring och arkivering.

Proactkoncernen har mer än 570 anställda och finns i Belgien, Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige och Tjeckien. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT.

Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på www.proact.se (www.proact.se)