Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Bokslutskommuniké 2010

14:45 / 16 February 2011 Proact Press release

Proact expanderar på en växande marknad· Proact tecknade avtal att förvärva Storyflex med verksamhet i Tjeckien och Slovakien under fjärde kvartalet 2010. Förvärvet beräknas slutföras under första kvartalet 2011 · Proact förvärvade Databasement med verksamhet i Nederländerna, Belgien och Spanien under januari 2011 · Proact Finance utvecklas starkt och framtida kontrakterade kassaflöden uppgår till 54 mkr

Tolv månader i sammandrag

· Nettoomsättningen ökade med 11 % till 1 387 (1 253) mkr. · Resultat före skatt ökade med 17 % till 70,1 (60,1) mkr. · Resultat efter skatt uppgick till 52,5 (52,4) mkr. · Resultat per aktie ökade med 4 % till 5,43 (5,22) kr. · Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 28,6 (30,7) %. · Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en utdelning om 1:50 kr (1:35 kr) per aktie.

Fjärde kvartalet i sammandrag

· Nettoomsättningen ökade med 24 % till 476 (385) mkr. · Resultat före skatt ökade med 27 % till 30,6 (24,1) mkr. · Resultat efter skatt minskade med 1 % till 22,7 (23,0) mkr.

Resultat per aktie minskade med 1 % till 2,35 (2,38) kr.


Olof Sand, VD, Telefon: 08-410 666 82 E-post: olof.sand@proact.se (olof.sand@proact.se) Hans Åkerlund, IR Telefon: 08-410 667 50 E-post: hans.akerlund@proact.se (hans.akerlund@proact.se) Jonas Persson, CFO Telefon: 08-410 666 90 E-post: jonas.persson@proact.se

Om Proact Proact är specialist på lagring och arkivering samt att säkerställa stora volymer av affärskritisk information. Som en fristående integratör levererar Proact system samt support- och konsulttjänster inom vårt fokusområde lagring och arkivering. Proact-koncernen har mer än 420 anställda och finns i Belgien, Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge, Slovakien, Spanien, Sverige och Tjeckien. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT. Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på www.proact.se.

Show as PDF