Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Proacts VD ökar aktieinnehav

09:18 / 7 December 2011 Proact Press release

Verkställande Direktören för Proact IT Group, Olof Sand, har under perioden 2011-11-30 till 2011-12-06 ökat sitt aktieinnehav i bolaget från 41.974 aktier till 108.790 aktier genom optionslösen.

Olof Sand har efter transaktionerna 100.000 aktieoptioner kvar i bolaget.


Olof Sand, VD, Telefon: 08-410 666 82 E-post: olof.sand@proact.se Mikael Suvero, IR Telefon: 08-410 666 55 E-post: mikael.suvero@proact.se

Om Proact Proact är specialist på lagring och arkivering samt att säkerställa stora volymer av affärskritisk information. Som en fristående integratör levererar Proact system samt support- och konsulttjänster inom sitt fokusområde lagring och arkivering. Proactkoncernen har mer än 625 anställda och finns i Belgien, Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige och Tjeckien. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT. Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på www.proact.se (http://media.ne.cision.com/l/hnvdvmji/www.proact.se/)Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/proact-it-group/r/proacts-vd-okar-aktieinnehav,c9197123