Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Proact och EMC förstärker samarbetet

09:00 / 16 November 2011 Proact Press release

Arkiv- och lagringspecialisten Proact har utsetts till EMC Signature Solution Center partner, vilket är den högsta nivån i EMCs Velocity partnerprogram. Proact blir direktköpande av EMC-produkter vilket innebär en närmare relation med EMC och kortare ledtider för kunderna. Proact och EMC har också utökat samarbetet till att även omfatta VNX, EMCs Unified Storage-lösningar. Dessutom kan Proact som enda Services Support Partner i Sverige erbjuda lokal support på produkter som VNX, Networker och Data Domain.

Proact och EMC har haft ett nära samarbete under många år. Proact introducerade backup-programvaran Networker samt Data Domain, en diskbaserad lösning för backup med funktionalitet för deduplicering, i Sverige. Med det utökade partnerskapet kommer Proact, utöver Data Domain och Networker, även kunna sälja, och som första svenska partner ge support på EMCs lösningar för Unified Storage.

- Vi har uppgraderat Proact till den högsta partnernivån tack vare deras specialisering inom informationshantering och de investeringar de gjort i partnerskapet, till exempel genom utbildningar och genom att de upprätthåller ett flertal olika specialiseringar. Vi har som ambition att arbeta närmare varandra och göra fler gemensamma affärer, säger Robert Ekström, VD på EMC i Sverige.

Robert Ekström på EMC menar att vägen till framgång går via kvalificerade partnerföretag. Att arbeta närmare med partners ger större lokal närvaro, vilket inte minst är viktigt i ett geografiskt stort land som Sverige, och kan ge gemensamma kunder hjälp både snabbare och i många fall mer effektivt när teknikern redan är bekant med kundens miljö.

- Att vi kan ge support på EMCs produkter är något som har efterfrågats av våra kunder. Det är ett stort förtroende och en stark konkurrensfaktor som kommer att gagna både oss och EMC och öka vår omsättning av lösningar från EMC, säger Olof Sand, CEO på Proact.

Det utökade partnerskapet ger Proacts kunder tillgång till ett än mer komplett sortiment av lösningar inom lagring och backup. Genom att Proact blir direktköpande av EMC-produkter ger det en direktkanal till EMC i Sverige med korta ledtider.

Dessutom gagnas kunderna av möjligheten att få support på VNX, Data Domain och Networker direkt genom en lokal svensktalande Proact-tekniker. Dessa stöds naturligtvis av EMCs djupa centrala support.

I egenskap av Solution Center partner och tack vare partnerskap med bland andra VMware och Cisco kan Proact erbjuda integrerade lösningar inom lagring, virtualisering och datacenter.


Ytterligare information: Olof Sand, CEO, Proact IT Group Tel: 08-410 666 82, e-post: olof.sand@proact.se (olof.sand@proact.se) Lena Eskilsson, regionchef, Proact IT Sweden Tel: 08-410 667 01, e-post: lena.eskilsson@proact.se (lena.eskilsson@proact.se)

Om Proact Proact är specialist på lagring och arkivering samt att säkerställa stora volymer av affärskritisk information. Som en fristående integratör levererar Proact system samt support- och konsulttjänster inom sitt fokusområde lagring och arkivering. Proactkoncernen har mer än 625 anställda och finns i Belgien, Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige och Tjeckien. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT. Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på www.proact.se (http://media.ne.cision.com/l/hnvdvmji/www.proact.se/)Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/proact-it-group/r/proact-och-emc-forstarker-samarbetet,c9187573