Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Landstinget Sörmland sparar tid och pengar med effektivare backup

14:19 / 17 October 2011 Proact Press release

Landstinget Sörmland har med hjälp av arkiv- och lagringsspecialisten Proact lyckats uppnå besparingar på 80 procent med hjälp av snapshotbackup och deduplicering.

Landstinget Sörmland vände sig till Proact för att hitta ett effektivt sätt att hantera den tidskrävande processen för backup och för att förbättra katastrofsäkring och tillgänglighet. Lösningen blev backup med snapshotteknik, som kunde integreras och fungera tillsammans med landstingets befintliga it-miljö. Med snapshotteknik tas automatiskt ögonblicksbilder av filer och system, vilka sparas som virtuella kopior.

Genom att deduplicera primärlagringen säkerställer lösningen att samma information inte lagras flera gånger, vilket sparar mycket utrymme. Löften om besparingar på 35 procent har vida överträffats och Landstinget Sörmland har uppnått besparingar på över 80 procent för vissa delar. Med den nya lösningen behöver landstinget inte heller någon backup-programvara, vilket tidigare har utgjort en stor löpande licenskostnad.

En av de största fördelarna med tekniken är att backuptagningar och återställning bara tar någon minut att genomföra, istället för flera timmar som med traditionell teknik.

- Det nya systemet har förenklat processerna för backup avsevärt. Tidigare hann vi bara med en backupptagning per dygn, nu kör vi automatiskt flera om dagen, säger Johan Isacsson, driftsansvarig på Landstinget Sörmland.

- Med tätare backuper riskerar inte landstinget att förlora information om systemen skulle gå ned, och det förenklar också återställning. Att hitta och återskapa specifika filer är också mycket enklare och har möjliggjort stora tidsvinster. Man kan jämföra det nya och gamla systemet med att försöka hitta ett enskilt spår på en mp3-spelare istället för på ett kassettband, säger Andreas Sidén, kundansvarig på Proact.


Ytterligare information: Lena Eskilsson, regionchef, Proact IT Group Tel: 08-410 667 01, e-post: lena.eskilsson@proact.se (lena.eskilsson@proact.se)

Om Proact Proact är specialist på lagring och arkivering samt att säkerställa stora volymer av affärskritisk information. Som en fristående integratör levererar Proact system samt support- och konsulttjänster inom sitt fokusområde lagring och arkivering. Proactkoncernen har mer än 625 anställda och finns i Belgien, Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige och Tjeckien. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT. Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på www.proact.se (http://media.ne.cision.com/l/hnvdvmji/www.proact.se/)Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/proact-it-group/r/landstinget-sormland-sparar-tid-och-pengar-med-effektivare-backup,c9174542