Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Delårsrapport januari - september 2011

15:00 / 20 October 2011 Proact Press release

Fortsatt tillväxt för Proact

Nio månader i sammandrag

· Nettoomsättningen ökade med 68 % till 1 533 (911) mkr. · EBITDA, ökade med 46 % till 83,9 (57,3) mkr.

· Resultat före skatt minskade med 27 % till 29,2 (39,6) mkr. Exklusive förvärvade enheter ökade resultatet med 40 % till 55,5 mkr. Resultatet har belastats med förvärvsomkostnader om 12,7 mkr. · Resultat efter skatt minskade med 29 % 21,3 (29,8) mkr. · Resultat per aktie minskade med 42 % till 1,80 (3,10) kr. · Räntabiliteten på eget kapital de senaste 12 månaderna uppgick till 23,4 (31,3) %.

Tredje kvartalet i sammandrag

· Nettoomsättningen ökade med 125 % till 526 (235) mkr. · EBITDA, ökade med 75 % till 35,4 (20,2) mkr.

· Resultat före skatt ökade med 12 % till 15,8 (14,1) mkr. Exklusive förvärvade enheter ökade resultatet med 89 % till 26,7 mkr. Resultatet har belastats med förvärvsomkostnader om 2,0 mkr. · Resultat efter skatt ökade med 11 % till 12,5 (11,3) mkr. · Resultat per aktie minskade med 1 % till 1,16 (1,17) kr.


Olof Sand, VD, Telefon: 08-410 666 82 E-post: olof.sand@proact.se (olof.sand@proact.se) Mikael Suvero, IR Telefon: 08-410 666 55 E-post: mikael.suvero@proact.se (hans.akerlund@proact.se) Jonas Persson, CFO Telefon: 08-410 666 90 E-post: jonas.persson@proact.se (jonas.persson@proact.se)

Om Proact Proact är specialist på lagring och arkivering samt att säkerställa stora volymer av affärskritisk information. Som en fristående integratör levererar Proact system samt support- och konsulttjänster inom sitt fokusområde lagring och arkivering. Proactkoncernen har mer än 625 anställda och finns i Belgien, Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige och Tjeckien. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT. Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på www.proact.se (http://media.ne.cision.com/l/hnvdvmji/www.proact.se/)Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/proact-it-group/r/delarsrapport-januari---september-2011,c9176578

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=1990481&fn=wkr0001.pdf

Show as PDF