Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Proact fortsätter expansionen i Europa och förstärker erbjudandet inom Managed Services

08:42 / 10 January 2011 Proact Press release

Proact IT Group AB (publ.) har undertecknat avtal om köp av Databasement med verksamhet i Nederländerna, Belgien och Spanien.Databasement har totalt 52 anställda och har en omsättning om drygt 20 miljoner EUR. Köpeskillingen om totalt 14 miljoner EUR erläggs kontant med 10 miljoner EUR fördelat på 3 lika stora betalningar inom de närmaste 12 månaderna och en tilläggsköpeskilling om 4 miljoner EUR om 3 år. Tilläggsköpeskillingen baseras på tillväxt i omsättning och resultat under de kommande 3 åren. Priset utgör 7 gånger Databasements EBITA. Förvärvet innebär att Proacts resultat påverkas positivt redan under innevarande kvartal. Databasements affärsmodell som i huvudsak baseras på Managed Services, ger högre marginaler än Proacts. Förvärvet är ett viktigt steg för Proact att genom ökad andel kontrakterade tjänster nå målet om en marginal före skatt på 7 %.

"Vi har sedan starten för 8 år sedan byggt en ledande position inom Managed Services och molntjänster vilka har stort momentum idag.  Det intellektuella kapitalet i dessa tjänster och i programvaran InControl är unikt och av stort värde. Konsolidering inom IT-branschen understryker att det nu är dags för oss att skala upp och expandera, Proact är den perfekta partnern att göra det tillsammans med" säger Rob Christ, grundare av Databasement.

Proacts VD Olof Sand: "Förvärvet av Databasement ger Proact en förstärkt position i Nederländerna och en plattform att gå vidare i Belgien och Spanien. Dessutom förstärker det vårt erbjudande inom "lagring som tjänst" och molntjänster. Databasement har marknadens bästa erbjudande inom Managed Services. Tjänsterna är byggda på den egenutvecklade programvaran InControl, och det ger oss möjlighet att utveckla vårt erbjudande och skapa värde för våra kunder på alla marknader".

"Strategiskt sett tar Proact i och med detta förvärv ytterligare ett steg mot att bli en Europeisk aktör och samtidigt öka vårt erbjudande inom Managed Services i samtliga länder där Proact redan är verksamt" säger Jakob Høholdt, VP Corporate Strategy & Efficiency inom Proact. "Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med Databasements intressanta kunder, duktiga medarbetare och att utveckla verksamheten i Europa."

För ytterligare information, kontakta

Olof Sand                     tel. +46 8 410 666 82                 e-post: ()

VD Proact IT Group AB

Tjeerd Bloembergen      tel. +31 65 319 60 45                 e-post: ()

VD Databasement

Rob Christ                    tel. +31 79 361 97 65                 e-post: ()

Grundare av Databasement

Jakob Høholdt              tel. +45 22 105 211                    e-post: ()

VP Corporate Strategy & Efficiency Proact IT Group

Om Proact Proact är specialist på lagring och arkivering samt att säkerställa stora volymer av affärskritisk information. Som en fristående integratör levererar Proact system samt support- och konsulttjänster inom vårt fokusområde lagring och arkivering. Proact-koncernen har mer än 370 anställda och finns i Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge, Slovakien, Sverige och Tjeckien. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT. Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på www.proact.se.