Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Proact säkrar Swegons information i molnet

10:36 / 29 September 2010 Proact Press release

Proact har tecknat avtal med Swegon om att leverera en molnbaserad lagringstjänst. Tjänsten syftar främst till att katastrofsäkra Swegons data, men bidrar även med fördelar i form av hög tillgänglighet och en ökad flexibilitet.

 

Swegon tillverkar och säljer produkter och lösningar för ventilation och inneklimatsystem. De har tidigare haft en lokal backuplösning, men sökte en ny och mer långsiktig lösning som även tillgodosåg behovet av katastrofsäkring. Genom att köpa sekundärlagring som tjänst katastrofsäkras Swegons information i Proacts datacenter.

- Det var Proact som föreslog lagring i molnet som en lösning på våra utmaningar. Vi har samarbetat länge och har hög tilltro till dem och vet att deras lösningar fungerar. Vi känner oss trygga med att lägga vår information i deras moln och kan nu expandera utan att behöva investera i en lokal backuplösning, säger Per Joelsson, IT-chef på Swegon.

Att köpa lagring som tjänst, istället för att lagra lokalt, skapar också en stor flexibilitet för Swegon. Företaget har planer på att konsolidera ett antal lokalkontor med växande datamängder som följd. Med den nya lösningen behöver Swegon inte längre dimensionera lösningen i förväg utan kan köpa till mer lagringsutrymme i takt med att behovet uppstår. Detta innebär även att Swegon kan fördela investeringen över tid.

- Att katastrofsäkra är ofta en dyr historia för små och medelstora företag då det kräver geografiskt åtskiljda verksamheter. Lagring i molnet erbjuder en kostnadseffektiv lösning med hög tillgänglighet och genom att lagra i vårt datacenter får Swegon också skalfördelar, säger Martin Ödman, vVD Proact.

Att lösningen bidrar till en högre tillgänglighet är ytterligare en fördel för Swegon som jobbar med produktion och måste kunna leverera tjänster till verksamheten dygnet runt och året om.


Ytterligare information: Martin Ödman, vVD Proact, tel: 08-410 666 00, e-post: martin.odman@proact.se (martin.odman@proact.se) Per Joelsson, It-chef, Swegon, tel: 0512-782404, e-post: per.joelsson@swegon.se (per.joelsson@swegon.se)

Om Proact Proact är specialist på lagring och arkivering samt att säkerställa stora volymer av affärskritisk information. Som en fristående integratör levererar Proact system samt support- och konsulttjänster inom vårt fokusområde lagring och arkivering. Proact-koncernen har mer än 300 anställda och finns i Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge och Sverige. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT. Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på www.proact.se (http://www.proact.se/).