Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Proact fortsätter återköp av aktier

16:32 / 7 September 2010 Proact Press release

Styrelsen i Proact IT Group AB (publ) har beslutat utnyttja bemyndigandet från årsstämman 2010-05-18 att återköpa egna aktier enligt följande:

· återköpen skall ske snarast, dock senast 2010-09-20 · återköp skall ske av maximalt 54.300 aktier för upp till totalt 5 mkr, bolaget har sedan tidigare återköpt 100.000 egna aktier inom bemyndigandet · återköp skall ske inom spreaden av köp och säljkurs vi varje enskilt tillfälle · syftet med återköpen är att justera bolagets kapitalstruktur


Olof Sand, VD, Telefon: 08-410 666 82 E-post: olof.sand@proact.se (olof.sand@proact.se)  Hans Åkerlund, IR Telefon: 08-410 667 50 E-post: hans.akerlund@proact.se (hans.akerlund@proact.se) Jonas Persson, CFO Telefon: 08-410 666 90 E-post: jonas.persson@proact.se (jonas.persson@proact.se)

Om Proact Proact är specialist på lagring och arkivering samt att säkerställa stora volymer av affärskritisk information. Som en fristående integratör levererar Proact system samt support- och konsulttjänster inom vårt fokusområde lagring och arkivering. Proact-koncernen har mer än 300 anställda och finns i Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge och Sverige. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT. Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på www.proact.se.