Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

En fjärdedel av företagen lagrar i molnet

09:47 / 11 June 2010 Proact Press release

Drygt en fjärdedel, 26 procent, av börsföretagen och myndigheterna använder molntjänster inom lagring och arkivering eller planerar att göra det. Fortfarande har dock många av IT-avdelningarna en avvaktande inställning till IT i molnet. Det visar Proacts Lagringsbarometer.

- Men utvecklingen sker snabbt och jag tror att vi snart får se ett genombrott, säger Per Sedihn, CTO på Proact. Forma Publishing Group är ett företag som ser tydliga vinster med att köpa lagring i molnet.- På företagen råder fortfarande en osäkerhet om vad molnet handlar om och vilka fördelarna är, men så är det alltid när nya tekniker och modeller etableras. Genom att lagra i molnet kan kostnaderna sänkas markant och nu arbetar de flesta produkt- och tjänsteleverantörer inom området med att utveckla sina erbjudanden, säger Per Sedihn.

Lagringsbarometern bygger på intervjusvar från IT-ansvariga på 100 börsbolag och myndigheter som har besvarat hur de ser på cloud computing inom området lagring och arkivering. 14 procent använder molntjänster idag och ytterligare 12 procent planerar att göra det. 60 procent uppger att det inte är aktuellt för deras verksamhet just nu, vilket delvis kan bero på att man redan har gjort stora investeringar i hård- och mjukvara.

Börsföretagen har kommit något längre inom detta område, sammanlagt 36 procent använder molntjänster eller planerar att göra det. Motsvarande siffra för offentlig sektor är endast 16 procent.

De främsta fördelarna med molntjänster är enligt respondenterna att öka flexibiliteten, sänka kostnaderna och minska administrationen. Det största hindret är rädsla för att lägga ut affärsdata utanför företaget.

Forma Publishing Group, ett av Sveriges största förlag, har valt att köpa sin lagring som en molntjänst vilket ger stora besparingar, till exempel slipper man lägga tid och resurser på att uppgradera system och köpa in diskutrymme.

- Vi har kunnat sänka kostnaderna rejält, inte minst undviker vi kostsam överdimensionering av systemen vilket nästan hör till när man själv äger hårdvaran. Vi betalar bara för den lagringskapacitet vi utnyttjar, gigabyte per månad, säger Anneli Angeling, CIO på Forma Publishing Group.

* Lagringsbarometern genomfördes första kvartalet 2010 genom telefonintervjuer med 100 slumpmässigt utvalda börsföretag och myndigheter i Sverige. Frågorna har ställts till IT-chef/IT-ansvarig. En tredjedel av de tillfrågade organisationerna har 500 anställda eller fler.


Ytterligare information om undersökningen: Per Sedihn, CTO, Proact, tel: 08-410 666 52, e-post: per.sedihn@proact.se (per.sedihn@proact.se)    Anneli Angeling, CIO, Forma Publishing Group, tel: 021-475 76 12, e-post: anneli.angeling@formapg.se (anneli.angeling@formapg.se)

Om Proact Proact är specialist på lagring och arkivering samt att säkerställa stora volymer av affärskritisk information. Som en fristående integratör levererar Proact system samt support- och konsulttjänster inom vårt fokusområde lagring och arkivering. Proact-koncernen har mer än 300 anställda och finns i Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge och Sverige. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT. Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på www.proact.se (http://www.proact.se/).