Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Proact och VMware växlar upp samarbetet

08:30 / 7 May 2010 Proact Press release

Proact fördjupar sitt samarbete med VMware för att bättre kunna utveckla och dra nytta av virtualiseringstekniken inom lagring och backup/recovery för sina kunder. Proact är en av VMwares Solutions Providers.

Proact har samarbetat med VMware under många år. Nu tas nästa steg i partnerskapet med syfte att fortsätta bygga lösningar som ökar virtualiseringsgraden och ger ytterligare effektivitetsvinster och kostnadsbesparingar.

- Många av våra kunder har virtualiserade servermiljöer och därmed uppstår både utmaningar och stora möjligheter på lagringsområdet. VMware ligger i den tekniska frontlinjen och samarbetet är strategiskt viktigt för att vi som fristående integratör ska kunna stödja våra kunder på bästa sätt, säger Lena Eskilsson, regionchef på Proact.

Det utökade samarbetet innebär att Proact kan erbjuda lösningar, kompetens och support inom lagring och virtualisering - för att kunna säkerställa en hög tillgänglighet till data och skydda informationen mot katastrofer.

- Proact är en av de integratörer som kommit långt inom virtualisering. Våra gemensamma kunder ser stora möjligheter att utveckla sin IT-verksamhet med hjälp av virtualisering och där kan verkligen Proact bidra med kunskap och kompetens, säger Lars Högberg nordenchef på VMware.

Den starka trenden att bygga virtuella servermiljöer har också skapat en rad utmaningar. En kritisk fråga är hur man ska hantera och integrera lagring och backup/recovery när kopior av kod lagras flera gånger, samtidigt som dessa snabbt ska återskapas.

- Med virtualisering och konsolidering kan effektiviteten höjas, men kraven ökar också på lösningar för katastrofskydd. Här ställs lagring och backup inför helt nya frågeställningar. Det finns redan tekniska lösningar, men utvecklingen sker snabbt på området, säger Lena Eskilsson och tillägger att virtualisering även är en grundkomponent inom privata och publika molntjänster som nu blir allt vanligare.


Ytterligare information: Lena Eskilsson, vice VD och regionchef, Proact, tel: 08-410 666 00, e-post: lena.eskilsson@proact.se Lars Högberg, Regional Director Nordics, VMware, tel: 08-635 03 21, e-post: lhogberg@wmware.com

Om Proact Proact är specialist på lagring och arkivering samt att säkerställa stora volymer av affärskritisk information. Som en fristående integratör levererar Proact system samt support- och konsulttjänster inom vårt fokusområde lagring och arkivering. Proact-koncernen har mer än 300 anställda och finns i Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge och Sverige. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT. Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på www.proact.se.